Ansvarlig virksomhed

Vores Code of Conduct fastsætter regler for adfærd i koncernen på de områder, der er vigtigst for os, for at kunne drive en bæredygtig forretning.

sustainability-09.jpg

Vores Code of Conduct fastsætter regler for adfærd i koncernen på de områder, der er vigtigst for os, for at kunne drive en bæredygtig forretning. PostNord har nultolerance over for bestikkelse og andre former for korruption som f.eks. hvidvask. Alle former for markedsaktiviteter/repræsentation skal være i overensstemmelse med interne regler, god forretningsskik og den lovgivning, der gælder på de markeder, hvor vi opererer.

Overholdelse af lovgivningen

PostNord overholder alle relevante regnskabsregler og rapporteringskrav. Vi overholder f.eks. de internationale regnskabsstandarder (ifrs.com), og bæredygtighedsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med GRI-retningslinjerne (GlobalReporting.org).

Whistleblowerordning

En af de måder, overholdelse af regler i PostNord undersøges på, er via PostNords særlige whistleblowerordning. Den giver mulighed for anonyme indberetninger ved mistanke om visse former for overtrædelser.

Overholdelse af lovgivningen

PostNord har nultolerance over for bestikkelse og andre former for korruption som f.eks. hvidvask. Alle former for markedsaktiviteter/repræsentation skal være i overensstemmelse med interne regler, god forretningsskik og den lovgivning, der gælder på de markeder, hvor vi opererer.