Brancher Finance / Forsikring

PayEx-samarbejde med PostNord Strålfors sikrer forsendelserne og udvikler begge parter

PayEx leverer betalingsløsninger og tilbyder services i hele Norden. Hver måned udsender virksomheden næsten to millioner forsendelser på papir til kunder. Da PayEx' eget trykkeri voksede ud af sine lokaler, indgik virksomheden et samarbejde med Strålfors for at udvikle forretningen og sikre distributionen af papirforsendelser som fakturaer og rykkere.

– Takket være Strålfors får vi den kvalitet og leveringssikkerhed, vi har brug for. Vi ved, at det, vi sender til dem, bliver leveret til tiden, siger Pernilla Schwartz, Product Manager PayEx LF Production Invoice & Working Capital Management. 

PayEx Group er et helejet datterselskab af Swedbank med aktiviteter i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Kerneforretningen er betalingsløsninger, og for at udvikle kompetencerne og kunne tilbyde effektive og kundetilpassede printtjenester er man nødt til at være opdateret og anvende nye løsninger. I samarbejde med Strålfors kan virksomheden udvikle og opskalere printløsningerne.

–Vi valgte at samarbejde med Strålfors, fordi de dækker hele Norden, tilpasser produktionen til det respektive lands lovgivning og kan håndtere store mængder i hvert land, fortæller Markus Moisejeff Chief Administrative Officer PayEx Group.

Outsourcing til en leverandør i Norden

Frem til 2009 stod PayEx for print og distribution i eget regi med cirka 25 medarbejdere, der sendte op til 5,5 millioner papirforsendelser ud om måneden i Norden. Da aktiviteterne voksede ud af lokalerne, tog PayEx en beslutning om at indkøbe printløsninger hos en ekstern samarbejdspartner i stedet for selv at foretage de store investeringer, det krævede.

– Vi valgte at samarbejde med Strålfors, fordi de dækker hele Norden, tilpasser produktionen til det respektive lands lovgivning og kan håndtere store mængder i hvert land, fortæller Markus Moisejeff, Chief Administrative Officer PayEx Group. 

Strålfors håndterer nu PayEx' distribution af f.eks. fakturaer og rykkere på papir i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Ud over den fysiske printvolumen distribuerer PayEx størstedelen af sine forsendelser digitalt, hvilket i øjeblikket finder sted i eget regi. Mange slutkunder foretrækker dog stadig kommunikation på papir, og en del forsendelser skal ifølge loven udsendes fysisk. Pernilla Schwartz fortæller, at papirfakturaer også er en effektiv måde for virksomheder at være synlige over for slutkunderne.

– Vi udvikler papirfakturaerne i samarbejde med vores kunder, som gerne vil eksponere deres varemærke og kommunikere f.eks. ændringer i gebyrer på en effektiv måde. Takket være skabeloner kan hver virksomhed vælge, hvilket udtryk de ønsker på fakturaerne og tilpasse kommunikationen til hver enkelt slutkunde. Vi og Strålfors kan også hjælpe dem ved f.eks. at trykke QR-koder til at gennemføre betaling eller linke til en hjemmeside, siger hun.

Markus Moisejeff, Chief Administrative Officer PayEx Group

Markus Moisejeff
Chief Administrative Officer PayEx Group

Pernilla Schwartz, Product Manager PayEx LF Production Invoice

Pernilla Schwartz
Product Manager PayEx LF Production Invoice

Strålfors-konsulenter styrker ressourcerne og kompetencerne

PayEx bruger også konsulenter fra Strålfors til at styrke IT-kompetencerne, hvilket var en anden grund til at vælge Strålfors.

– Vi får Strålfors' ekspertise direkte fra kilden, og det hjælper os med at udvikle os. Det er hjælp til selvhjælp, når konsulenterne ser indefra, hvordan vores systemer fungerer, og hvordan Strålfors kan hjælpe os med at forbedre kommunikationen, siger Markus Moisejeff.

Samarbejdet driver begge fremad

PayEx har en central organisation inden for print i Norden, som samarbejder med Strålfors' centrale organisation. Det gør arbejdet lettere for begge parter med enkle kontaktkanaler og klare beslutningsveje, uanset hvilket land det handler om. Takket være tæt kontakt og regelmæssige digitale og fysiske møder kan Strålfors præsentere kommende løsninger, som PayEx kan benytte sig af for at være på forkant.

– Strålfors tilfører stor værdi med deres ekspertise, da de er langt fremme både hvad angår print og digital kommunikation. Det er vigtigt for os at have Strålfors som en proaktiv partner. Vi driver hinanden fremad og udfordrer hinanden til at levere den kvalitet, vi ønsker, siger Markus.

Markus tror også, at samarbejdet fungerer så godt, fordi begge virksomheder har iværksætterånd og er løsnings- og kundefokuserede.

– Grundindstillingen hos os begge er at sætte ind, hvor det er nødvendigt. Vi tager udgangspunkt i kundernes behov og sørger for at finde gode løsninger, siger Markus. 

Pernilla Schwartz tror, at den digitale volumen vil stige, men at print vil findes længe endnu. 

– Vi og Strålfors fortsætter med at udvikle vores fysiske forsendelser, så vi kan støtte kunderne i endnu højere grad, slutter hun.

Klaus-Dalby_585px_Bg-Grey-WG1.jpg
Klaus Dalby
Business Area Manager (finanssektoren)

Har du brug for at kunne sende fakturaer med personlige beskeder til dine kunder? Vi har værktøjerne, der gør det muligt at justere, redigere og effektivisere indholdet i din kommunikation. Kontakt vores eksperter og få hjælp til at komme i gang! 

+45 60 40 66 09
klaus.dalby@stralfors.dk

Send en besked

Inspiration

Sikre betalingsløsninger og øget likviditet til inkassovirksomheder

Sikre betalingsløsninger og øget likviditet til inkassovirksomheder

Der stilles store krav om klar og effektiv kommunikation til virksomheder inden for inkasso og kredithåndtering. Uklare fakturaer og komplicerede betalingsløsninger skaber problemer i flere led. Vejen til kortere kredittider og en bedre kundeoplevelse er at fokusere på kundedialog og en god betalingsoplevelse.

Papirfaktura

Papirfaktura

En papirfaktura er let at tilpasse en målgruppe. Det er en sikker kanal for mange af jeres kunder, og den er nem at tilføje til udgående kanaler, som er digitale.