Portooptimering lønsom forretning for Telenor

Porto er en omkostningstung post for mange virksomheder. Det lykkedes Telenor Danmark at spare to millioner kroner om året ved at gå over til erhvervspost, men det krævede en tilpasning af faktureringssystemet. Telenors krav var, at kunderne ikke måtte mærke overgangen til virksomhedspost, og at betalingsfristerne ikke måtte blive kortere.

telenor01_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Virksomheden

Telenor Danmark blev dannet ved en sammenlægning af mobiltelefonselskabet Sonofon og bredbåndsleverandøren Cybercity. Sonofon opkøbte Cybercity i 2005. Fire år senere blev selskaberne samlet under navnet Telenor. Telenor Danmark har over 2.000 medarbejdere og er en del af Telenor Group, der opererer i 14 lande med i alt 40.000 ansatte. Telenor har lidt over 20 procent af det danske mobilabonnementsmarked og 18,7 procent af markedet for mobilt bredbånd, det vil sige rene dataabonnementer. Tallene er fra andet halvår af 2009. De største konkurrenter er TDC, Telia og Telmore

Udfordringen

Telenor Danmark ville spare penge ved at benytte sig af erhvervspost. Det var overordentlig vigtigt, at kunderne ikke kom til at mærke til ændringen i form af kortere betalingsfrister. Der var flere problemer, da Telenor i samarbejde med PostNord Strålfors gik i gang med at undersøge mulighederne for at finde besparelser på portoomkostningerne.

I Telenor var der for eksempel to forskellige systemer til fakturering – et til mobilkunderne i det gamle Sonofon og et til bredbåndskunderne i Cybercity. Mobilfakturaerne blev indsamlet og udsendt på 12 faste dage hver måned; bredbåndsfakturaerne hver dag. Mobilfakturaerne blev udsendt med B-post og bredbåndsfakturaerne med A-post. Disse to systemer skulle tilpasses til hinanden.

Løsningen

Løsningen blev en opsamlingsmekanisme, der to gange om ugen indsamler fakturaer fra begge systemer. Tre dage om ugen afleveres brevene til posten. Samtidig bliver betalingsfristen forlænget lidt for kunderne. Flere afdelinger hos Telenor var involveret i projektet for at opfange forskellige aspekter og eventuelle problemer.

Resultatet

Med den nye portooptimering er der en stregkode ved siden af hver adresse på de fakturaer, der udsendes. Men herudover oplever kunderne ingen ændringer. Den totale besparelse på portoen beregnes til to millioner danske kroner om året, hvilket vil sige ti procent.

Fremtiden

Breve med fakturaer udgør en stor del af de breve, der årligt udsendes til Telenors kunder. Men der udsendes også rigtig mange breve i forbindelse med kundernes ordrer på telefoni og bredbånd. Derfor er det naturligt at næste fase af projektet – ”Erhvervspost!” – fokuserer på de øvrige kundebreve. Forventningerne til at kunne opnå lignende besparelser her er store.