TNS Gallup forvandler data til rigtige svar

I dag er det ikke nok at vide, hvad kunden køber. Du skal også vide hvornår og hvorfor. Analysevirksomheden TNS Gallup har mange udfordringer. Strålfors hjælper TNS Gallup med alt fra design af spørgeundersøgelser til indlæsning af data.

TNS_Gallup1_875x580.jpg

Virksomheden


TNS Gallup har siden 1945 beskrevet det finske folk i grafer og statistikker i forskellige opinions- og markedsundersøgelser. I dag udføres mange af undersøgelserne på nettet. Over halvdelen af de lidt over en million interviews, virksomheden gennemførte i 2009, blev udført i en weblæser, og antallet af webinterviews stiger hele tiden. Der blev gennemført yderligere 200.000 interviews via mail og cirka 300.000 over telefonen.

Udfordringen

 
Nettet har gjort det nemmere for analysevirksomhederne, men samtidigt er konkurrencen blevet hårdere, og markedet er i dag meget fragmenteret. Kunderne vil have mere end bare et resultat – det er ikke nok at vide, hvad kunden køber; man skal også vide, hvornår han eller hun har tænkt sig at købe produktet næste gang og hvorfor.
TNS Gallup skal gå ind i den virksomhed, de arbejder for, og virkelig sætte sig ind i hvilken type viden, de har behov for.
– I 1997 havde vi mellem fem og ti personer, som tastede data ind manuelt. Det var på dette tidspunkt, vi startede med datascanning. I 2005 var mængden af data vokset så meget, at scanningen blev outsourcet, siger Ilkka Rainio.

Løsningen

TNS Gallup har købt print og udsendelser hos Strålfors siden 2005, men som scanningskunde er de relativt nye. Dette samarbejde blev indledt i starten af 2010, og det tog seks måneder fra start til idriftsat produktion.
Når TNS Gallups kunder bestiller en undersøgelse, laver Strålfors layoutet, printer og sender skemaerne ud. Når de kommer tilbage med posten, scanner Strålfors og sender resultatet til TNS Gallup.
– Det er nemmere for os at arbejde med bare én virksomhed hele vejen fra design til indlæsning af data, siger Ilkka Rainio.

Resultat

TNS Gallup benytter paneler, som man regelmæssigt sender undersøgelser til. Her er svarfrekvensen 50 procent. Der er tit en mulighed for at vinde en lille præmie koblet til spørgsmålene. Farve og layout kan også påvirke svarfrekvensen.
– Men det er ikke muligt at sige, hvad der er det bedste. Sådan virker det ikke. Forskellige teknikker er gode i forskellige situationer, siger Ilkka Rainio.

Fremtiden

Det grundlæggende problem er, at folk ikke har tid til at deltage i undersøgelser i vore dage. Nu må man købe dem eller fange dem, når de synes, at de har tid. Mobiltelefonløsninger er en af måderne at klare det problem på.
– Vi overvejer mobile platforme i fremtiden. Mobiltelefonen bliver smartere og mere webbaseret. Med mobiltelefonen som medie har folk desuden ofte mere tid til deres rådighed; måske pendler de, eller de har den ved hånden i sofaen om aftenen, siger Ilkka Rainio. En anden teknik er de såkaldte hybridinterviews, hvor man kombinerer forskellige teknikker for at komme i kontakt med folk.
– Vi ringer for eksempel op, forklarer, hvad det drejer sig om, og spørger, om vi må sende en e-mail med et link til en webundersøgelse.