LO favørs: ”Vi skal nå ud til alle medlemmer”

LOfavørs største udfordring lige nu er at nå ud med sit koncept til medlemmerne.
– En undersøgelse fra 2008 viser, at kun en af tre kender konceptet, fortæller Heidi Myhr, der er daglig leder i SpareBank 1, som administrerer LOfavør for fagforeningen LO.

Sparebanke1_Heidi Myhr_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Udfordringen

Undersøgelsen viste også, at medlemmerne syntes, at LOfavørs tilbud var lidt uklart.
– Vi skal være mere attraktive ved at tilbyde flere tilbagevendende produkter. Konceptet er blevet opbygget i takt med, at LOfavør er vokset. Det er først nu, at vi tager fat på helheden og får klarhed over, hvad vi skal tilbyde medlemmerne.

Alle produkter i LOfavør skal være i overensstemmelse med LO’s etiske regler.
– Vi planlægger også, hvordan vi vil vokse. Og vi har udført en konkurrentanalyse, der viste, at vores koncept har det bredeste indhold, men at vi har hård konkurrence på mange produkter. Vores vision er, at vi skal være den bedst kendte fordelsklub i Norge i 2013.

Løsningen

Nye LO-medlemmer får information om LOfavørs tilbud i den første medlemsudsendelse. Samme information vedlægges i den udsendelse, der indeholder et nyt medlemskort. Alle medlemmer får sådan et brev hvert tredje år.

– Men vi når ikke ud til alle medlemmer tilstrækkelig tit gennem vores ordinære udsendelser. Derfor har man udarbejdet en handlingsplan, som vi skal kommunikere LOfavør-konceptet efter. Den består af tre klart definerede trin:

  1. at udvikle konceptet og udarbejde en strategiplan
  2. at informere alle medlemmer
  3. massekommunikation.

– Vi bygger op fra grunden. For at formidle information om fordelskonceptet til så mange som muligt skal vi også langt ned i organisationen. Her bliver vores arbejde at støtte de lokale fagforeningsformænd rundt om i landet. De skal helt enkelt fortælle deres kollegaer om konceptet og har også enkle foldere, som de kan dele ud til alle, der er interesseret. Forbundene har også medlemsblade, der kan formidle vores budskab om LOfavør.

Når den grundlæggende information er på plads, er tiden inde til en mere offentlig lancering.
– Det er først, når vi har opbygget et kendskab til os, at massekommunikation giver resultat. På dette tidspunkt har vi tænkt os at gå mere offentligt ud i for eksempel dagspressen eller i radioen. På den måde håber vi at finde vej til de mange medlemmer, som i dag ikke kender til os, siger Heidi Myhr.

Resultatet

Vi er netop gået i gang med det store arbejde og har endnu ikke kunnet se den store forskel. Men grunden er lagt, og nu skal vi arbejde videre.

Medlemsdatabasen for LOfavør ligger hos SpareBank 1, og Strålfors PostNord står for produktion og udsendelse af medlemskort og information om LOfavør til medlemmerne. Strålfors PostNord står også for fakturahotel samt et elektronisk arkiv.
Medlemsregistrene er ikke offentligt tilgængelige oplysninger, så der er strenge krav til sikkerheden. Sparebank 1 har derfor sammen med Strålfors PostNord foretaget en risikoanalyse og derefter tilpasset produktionen, så den lever op til alle krav.

Fremtiden

Informationsflowet mellem LO-forbundene, SpareBank 1 og Strålfors PostNord er komplekst, og Heidi Myhr har identificeret et par mangler, som hun håber, fremtiden vil løse. 

– For eksempel er forbundene ikke altid så gode til at opdatere deres databaser. De glemmer også tit at sende information til hinanden om et medlem, der skifter arbejde – og dermed også forbund. 
Hun ser for sig et fremtidigt onlinesystem hos fagforbundet, der dagligt opdaterer alle berørte. 

– I et sådant system ville nye medlemmer kunne melde sig ind direkte på nettet, og den nye information vil kunne nå frem til os øjeblikkelig og derefter gå videre til Strålfors PostNord, der printer og udsender et medlemskortbrev. En anden effekt ville være, at adresseændringer, e-mail- og mobilnummerændringer kan behandles automatisk.