Hos Forsvarets Rekruttering trækker man lod om at komme i trøjen

I midten står en tombolatromle. Daniel trækker et kort, fjerner kontrolstrimlen og læser 27.972. Nummeret indebærer, at han er fritaget for militærtjeneste. I Danmark er det nemlig ved lodtrækning, det afgøres, hvem der skal aftjene deres værnepligt.

Forsvarets_Rekruttering_denmark_1_Stralfors_VNN_875x580.jpg.jpg

Foto: Christian Dirksen

Organisationen

Den danske værnepligtsordning har eksisteret siden 1849.
Forsvarets Rekruttering er en del af det danske forsvar og tager sig af udskrivning af værnepligtige. I de senere år har der hvert år været betydelig flere personer, end der er behov for, som skønnes egnede til at aftjene værnepligt. Derfor afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal aftjene deres værnepligt.

Udfordring

Alle mænd bliver automatisk indkaldt det år, de fylder 18. På Forsvarets Dag – sessionen – som afholdes næsten hver dag hele året rundt på fem rekrutteringscentre over hele landet, skal de, der er skønnet egnet, trække et lod i en tombolatromle. De, der trækker en nitte, behøver ikke aftjene værnepligt. De, der skal aftjene deres værnepligt, har mulighed for at ønske, hvor de gerne vil aftjene den.

Tidligere sad personalet og rullede papirlapper sammen til lodder før hver session. Fra 2001 har PostNord Strålfors overtaget opgaven og benyttet matrixprint. Lodderne var udstyret med et karbonlag mellem siderne. En matrixprinter kan beskrives som en gammeldags skrivemaskine med farvebånd – bare større. Den var dog gammel, så det var vanskeligt at få reservedele til den, og den er nu erstattet af arkprint.

Løsning

Den gamle løsning bestod af to printjob: Print af lodder på matrixprinter og print af en kontrolliste på rulleprinter.
Den nye løsning med arkprint gjorde kontrollisten overflødig.

Resultat

Lodderne er nu et kort med et nummer, som aspiranten trækker fra en tombolatromle.
– Den nye løsning har medvirket til, at hele proceduren er blevet hurtigere, billigere og sikrere, siger Mogens Rosenlund Nielsen, afdelingsledere i Forsvarets Rekruttering.

Fremtiden

Værnepligten i Danmark har været diskuteret. Efter forsvarsaftalen fra december 2012 står det nu klart, at værnepligten bliver bibeholdt. Antallet af værnepligtige pr. år skæres dog ned fra 5.000 til 4.200. Systemet med lodtrækning forventes at overleve også efter reformen.