At være en medarbejder hos PostNord Strålfors

PostNord Strålfors’ succeser er skabt af vores medarbejdere. Vores medarbejderes kompetencer og holdninger repræsenterer vores vigtigste succesfaktor.

Karriar_875.jpg

I PostNord Strålfors arbejder vi systematisk med at udvikle vores medarbejdere. Vi opmuntrer og støtter vores medarbejdere i deres faglige udvikling, og på de årlige medarbejdersamtaler sætter leder og medarbejder sammen nogle individuelle mål, der understøtter forretningens strategi. Vores medarbejderes kompetencer er en succesfaktor for vores succes som virksomhed.