Webinar

Opsummering af sidste webinar: Sådan hjælper vi din myndighed med at sende til NgDP

24. februar 2021

Overgangen til det nye digitale postformat (NgDP) er udsat til ultimo november, og du har ikke helt så travlt. Men hvorfor vente? Vi kigger på, hvad der skal til for at opfylde Digitaliseringsstyrelsens minimumskrav til udgående post, og hvordan du er dækket ind med Strålfors Connect.

Når NgDP senere på året går i luften, er der flere ting, du skal have styr på. Minimumskravene fra Digitaliseringsstyrelsen, når vi taler udgående post, er at dit afsendersystem skal:

  • pege hen på den nye Digital Post-løsning fra Netcompany
  • understøtte det nye meddelelsesformat MeMo senest to år efter go-live
  • bruge de nye snitflader for kontaktstrukturen
  • fortsat begrænse størrelsen for sendt post til 100MB

I en overgangsperiode på to år vil det være muligt at sende i nuværende formater, men derefter træder ændringerne endeligt i kraft. Vil du være på forkant med dit afsendersystem og få maksimalt ud af mulighederne med det det nye MeMo-format allerede fra start, er der god hjælp at hente i Strålfors Connect.

Fortsæt med at sende i samme format som nu

Fra det øjeblik NgDP går i luften peger Strålfors Connect hen på den nye Digital Post-løsning fra NetCompany. I overgangsperioden modtager NgDP de nuværende formater (DP og DP2). Når de to år er gået, træder Strålfors Connect til og konverterer dine data til MeMo-formatet og sender dem derefter videre til NgDP. For dig betyder det, at du også efter overgangsperioden kan sende i samme format som nu. Ud over at hjælpe med konvertering til MeMo-formatet giver Strålfors Connect mulighed for løbende at berige med udvalgte MeMo-funktioner, de såkaldte actions.

Test afsendelse allerede nu

Du kan fra marts og hele vejen frem til lancering teste integrationer via Connect-testmiljø til NgDP-testmiljø inde i Connect-portalen. Ud over afsendelsesdelen, som er færdigudviklet og klar til test nu, dækker de resterende faser frem mod lancering:

  • konvertering til minimumskravene til MeMo
  • berigelse af afsendelser med ny MeMo-funktionalitet (actions)
  • klargøring til at modtage i MeMo-format.

Dæk også forsendelser uden om fagsystemer

Mulighederne med Strålfors Connect går ud over det, der som minimum kræves fra Digitaliseringsstyrelsen. Med tanke på, at op mod 40% af forsendelser ikke sendes fra fagsystemer, men som såkaldte ad hoc-forsendelser er det eksempelvis oplagt at tænke den type forsendelser ind i løsningen. Det betyder blandt andet, at løsningen giver mulighed for:

  • Flere forskellige muligheder for nem håndtering af ad-hoc forsendelser uden om fagsystemer
  • Split til digital post og fjernprint
  • Central arkivering af forsendelser – eksempelvis hvis disse ikke arkiveres i et fagsystem

Opsummering

Som sagt vil der allerede nu være mulighed for at teste forsendelser mod NgDP i vores dedikerede Connect-test-miljø. Vi vil løbende udvikle funktioner, der udnytter de nye muligheder i MeMo-formatet. Samtidig udvikler vi løbende Connect-løsningen baseret på input fra brugerne. Nogle af de optimeringer, der er lige på trapperne, er masseforsendelser uden om fagsystemer, plug-in til Outlook og digital signering.

Vil du modtage linket fra videoen? Skriv til helle.bjerre@stralfors.dk eller kenneth.lundo@stralfors.dk