Markedstendenser Nye teknologier

Sådan møder du fremtiden på den rigtige måde

Investor og iværksætter, Nicklas Bergman, har brugt en stor del af sit professionelle liv på at finde ud af, hvad teknologien vil bringe i fremtiden.
– Vi mennesker har en tendens til, ikke at kunne lide forandringer – og teknologien har en tendens til at overvinde denne modstand, hvis vi finder måder at bruge den på, som er til vores fordel, siger han.

Vi støder hele tiden på nye teknologiske landvindinger – som enkeltpersoner, virksomheder og samfund. Teknologien har længe haft en naturlig plads i vores liv, og den vil fortsætte med at lave om på det, vi gør, hvordan vi gør det, og hvornår vi gør det.

Nicklas Bergman har i mange år arbejdet med iværksættere, startups og etablerede virksomheder inden for tech og digitalisering. Det, der driver ham, er hans interesse for teknologi, og hvordan den præger vores hverdag og ændrer den måde, vi lever på. Han er især interesseret i at forstå, hvordan vi kan interagere med teknologien, så den bliver en del af vores forretning.

– Det vigtigste, for at kunne håndtere den hurtige udvikling, er, at man ikke forholder sig passivt. Vi kan ikke komme uden om teknologien, og vi sakker alt for langt bagud, hvis vi ikke er åbne over for forandringer, siger Nicklas Bergman.

Teknologien ændrer os

– Det spiller ingen rolle, hvilken teknologi det drejer sig om. Al teknologi bliver indført i vores liv på stort set samme måde. Vi begynder lidt skeptisk at eksperimentere med den nye teknologi og afprøve den. Derefter begynder vi langsomt at acceptere den og finder måder at udnytte den på til vores fordel, og vi lader den ændre vores syn på, hvordan vi kan drive forretning og håndtere vores hverdag, siger Nicklas Bergman og fortsætter:

– Vi bliver helt overbeviste, når en innovation fuldstændig ændrer den måde, vi gør tingene på. Det ser vi i dag f.eks. med internettet og smartphones. Der er mange eksempler på, hvordan vi har opbygget vores liv, vores virksomheder og vores hverdag omkring disse innovationer.

Nicklas Bergman har de seneste 25 år arbejdet som iværksætter og investor, primært med fokus på investeringer og forretningsudvikling på vækstmarkeder og inden for IT og teknologi. I dag deler han sin tid mellem eksisterende og nye teknologisatsninger og sine egne skunk work-projekter. Han holder foredrag, skriver og rådgiver om fremtidens teknologi, og hvordan den påvirker og kan integreres i erhvervslivet og samfundet. Læs mere om Bergman her: nicklasbergman.com

Digitalisering skaber komplekse flow

Der er mange aspekter, der skal analyseres, administreres og håndteres i en digital transformation. Bergman mener, at en innovation, der fører til løsningen af et problem, også kan skabe nye problemer, man skal forholde sig til.

– Der er mange meninger om vores brug af digitale innovationer i vores liv og i samfundet. En af dem er meget interessant og går ud på, hvordan vi kan se konsekvenserne af digitaliseringen i to, tre eller sommetider endnu flere led.

– Et eksempel er udviklingen af selvkørende biler. En direkte konsekvens af disse smarte selvkørende biler er, at vi redder liv i trafikken, og det er fantastisk. Men det skaber også udfordringer, fordi der pludselig bliver færre organdonationer. Det er et komplekst flow, der er svært at forudse, siger Nicklas Bergman.

Vi når langt med nysgerrighed

I dag føler mange virksomhedsledere, at de aldrig er hurtige nok til at indføre alt det nye, og de frygter at miste terræn i forhold til konkurrenterne, når de ikke er de bedste i "digitaliseringsklassen". Og det er ifølge Nicklas Bergman da også vigtigt, at man som virksomhedsleder prøver at forstå, hvad der sker inden for ny teknologi, samt hvordan og hvornår det kan få betydning for ens egen virksomhed. Men det behøver ikke at være så svært.

– Det vigtigste, for at kunne håndtere den hurtige udvikling, er, at man ikke forholder sig passivt. Vi kan ikke komme uden om teknologien, og vi sakker alt for langt bagud, hvis vi ikke er åbne over for forandringer, siger Nicklas Bergman og slutter:

– En digitaliseringsrejse kan for mange virksomheder virke overvældende. Man kommer let til at føle, at man er langt bagud. Men ligesom i andre af livets forhold har vi en tendens til at sammenligne os med dem, der er de bedste i klassen.

– Et godt eksempel lige nu er Volvo. Hos Volvo er energispørgsmålene sat på dagsordenen øverst i organisationen, og det viser tydeligt, at det er et vigtigt, forankret og langsigtet arbejde. De lader spørgsmålene præge hele virksomheden.

Hvordan strukturerer jeg så min virksomhed eller organisation på den bedste måde for at klare fremtiden?

– Det er jo virkelig 10.000 kroner-spørgsmålet, siger Nicklas Bergman og griner.

– Men når jeg ser tilbage på organisationer, som jeg synes fungerer godt, kan det koges ned til, at virksomhedskulturen skal være tolerant, opmuntrende, kreativ og give plads til kritisk tænkning. Så er man nået langt.

Men det er ikke noget, man løser i løbet af fem minutter, det er et langsigtet arbejde.
Sagt mere konkret kan det på kort sigt handle om at organisere sig på en ny måde, for at kunne håndtere en forandring, som man ved, er nødvendig.

– Et godt eksempel lige nu er Volvo. Hos Volvo er energispørgsmålene sat på dagsordenen øverst i organisationen, og det viser tydeligt, at det er et vigtigt, forankret og langsigtet arbejde. De lader spørgsmålene præge hele virksomheden.

Hvis du selv står over for sådan en forandring, råder Nicklas Bergman dig til at indsamle alle tilgængelige oplysninger om emnet, strukturere dem og derefter gøre dem tilgængelige for alle medarbejdere. Han understreger også betydningen af samtale og dialog omkring disse spørgsmål på arbejdspladsen.

Hvordan ved vi, om vi er på rette vej eller ej?

– Hvis man starter et nyt projekt eller etablerer et nyt forretningsområde i en virksomhed, vil alle nøgletal i begyndelsen vise, at det går den helt forkerte vej. Lige så nemt det er at lægge strategier i bagklogskabens klare lys, lige så svært er det på forhånd at vide, om den nye måde at arbejde på vil være den rigtige.

– Hvor lang tid man har, er ikke det afgørende, som jeg ser det. Det drejer sig i stedet om ledelsens engagement, og de ressourcer der stilles til rådighed for forandringsarbejdet. Man får kun succes, hvis man virkelig har opbakning til sit forandrings- eller innovationsarbejde, siger Nicklas Bergman.

Hvis du selv kunne bestemme det hele, hvordan ville du så skabe forandringer i en organisation?

– Jeg ville begynde med kulturen og skabe den nysgerrighed og kreativitet, der skal til. Derefter ville jeg sørge for, at organisationen har den rigtige struktur, så den kan opfange alt det, der driver innovation og nytænkning. Men det er en lang rejse, og det kræver både systematisk arbejde og et stort engagement. Man når langt, hvis man bare er åben og har et ønske om at forstå og prøve nye ting. Man behøver ikke at gøre alting med det samme, så længe man er villig til at begynde et sted, slutter Nicklas Bergman.

Følg PostNord Strålfors på LinkedIn

Inspiration og dybtgående artikler

Payment-Management_16-9_2.jpg

Mere personlig kommunikation med smart brug af kundedata

Når man arbejder datadrevet, bliver det muligt at nå ud med det rigtige budskab til den rigtige kunde i den rigtige kanal. Men for at kunne det i fremtiden er man nødt til at overbevise kunden om, at det er en win-win-situation, hvor begge parter får noget ud af transaktionen.

Innovation-boom_16-9.jpg

Virksomheder bekæmper COVID-19-krisen med innovation

Coronavirusset har tvunget virksomheder i hele verden til at omstille sig hurtigt. Det har ført til en lang række innovationer lige fra værnemidler til smarte mødeværktøjer. Her er 10 eksempler på innovationer, der får os til at komme stærkere ud af krisen: