Danmarks digitaliseringsstrategi
frem til 2026

Sådan er du med til at realisere Danmarks nye digitaliseringsstrategi.

Markedstendenser Digital transformation

Danmarks nye digitaliseringsstrategi, som blev fremlagt af regeringen i maj 2022, skal sikre Danmark en fortsat digital førerposition og lægge sporene til den digitale fremtid. Her spiller vi alle en vigtig rolle, men hvad kan du gøre? Og hvordan kan vi hjælpe dig?

Du og dine kollegaer har en vigtig rolle, hvis Danmark skal fastholde sin position som ledende inden for anvendelse og udvikling af ny teknologi. Det er et af budskaberne i den nye digitaliseringsstrategi, som rummer ni visioner og tilhørende strategiske indsatser.

De ni visioner i Danmarks nye digitaliseringsstrategi er:

 1. Styrket cyber- og informationssikkerhed
 2. Sammenhængende service for borgere og virksomheder
 3. Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi
 4. Øget vækst og digitale SMV’er
 5. Fremtidens digitale sundhedsvæsen
 6. Accelerering af grøn omstilling gennem digitale løsninger
 7. Et stærkt etisk og digitalt fundament
 8. Danmark i centrum af international digitalisering
 9. Danskerne rustet til en digital fremtid

Især når det gælder vision 2, 3 og 4 har PostNord Strålfors allerede i dag konkrete løsninger og viden. Lad os zoome ind på, hvordan vi kan understøtte dig i at blive stærkere på netop de områder.

Vision 2
Sammenhængende service for borgere og virksomheder

”Alle danskere skal opleve, at de digitale redskaber bidrager til at gøre hverdagen lettere.” Digitaliseringspartnerskabet, 2021"

Ifølge digitaliseringsstrategien skal det offentlige serviceniveau løftes, så det kommer både borgere og virksomheder til gode. Serviceløftet skal ske gennem målrettet udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger og styrket kommunikation. Kontakt med det offentlige skal være nemt.

Hos PostNord Strålfors følger vi udviklingen løbende og tilpasser vores løsninger, så de understøtter nye tiltag som eksempelvis MeMo-funktionen, der er en af de nye funktioner i den nye Digital Post (NgDP). Den nye Digital Post gik live i foråret 2022, og på vores informationsside om konsekvenser og muligheder kan du hente hjælp og få gode råd. Du finder blandt andet webinarer og artikler om den nye Digital Post , og du kan nemt komme i kontakt med vores eksperter på området.

PostNord Strålfors kan også hjælpe jer med et automatiseret flow for indgående kommunikationskanaler på modtagersiden. Læs mere om Connect-platformen, der distribuerer og skaber overblik over digital og fysisk post, via linket herunder.

Inspiration og dybtgående artikler relateret til vision 2:

shutterstock_1414526963-16-9.jpg

Fordele ved MeMo-formatet til Digital Post

Sådan kan din organisation anvende og høste fordele ved MeMo-formatet til Digital Post (for afsendersystemer)

NæstegenerationDigitalPost-live.jpg

Inspirationsside om den nye Digital Post

Den nye Digital Post (Næste generation Digital Post) er gået live den 21. marts 2022. Få hjælp til at håndtere Digital Post

16-9_Connect.jpg

Strålfors Connect

Strålfors Connect hjælper din organisation med at samle og distribuere digital og fysisk post via én og samme platform.

Vision 3
Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi

Med en målsætning om at nedbringe omfanget af administration og frigøre tid til kerneforretningen er det oplagt at vende blikket mod automatiserede løsninger. Udnyttelse af ny teknologi indgår naturligt, når PostNord Strålfors styrker kommunikationsprocesser med automatisering, AI og machine learning, og vi kan også hjælpe dig.

Automatisering frigiver tid

Et eksempel på, hvor du måske allerede nu kan frigøre tid, er din håndtering af indkommende post. Offentlige myndigheder og private virksomheder bruger timer på manuelt at gennemgå og fordele post til rette modtager. En opgave, der med fordel kan automatiseres med kompleks brug af regler støttet med Machine Learning. Læs mere om, hvordan eDistribution håndterer den indkomne kommunikation, klassificerer og distribuerer den til rette modtager.

Stadig meget at lære

Selvom Danmark er digitalt foregangsland, og en løsning som eksempelvis eDistribution, bidrager til fortsat optimering, er der stadig meget at lære. På et webinar havde vi derfor inviteret Dan Rose, Founder af TodAI og AI-konsulent til at fortælle om processen med at nyttiggøre AI. Hvordan undgår offentlige myndigheder og private virksomheder at sidde fast i prototyper og beta-stadier? Hvordan omsætter du viden fra AI til beslutninger i forretningen? På webinaret Kunstig intelligens – fra model til produktion kommer Dan Rose, som af mange betragtes som en guru i Danmark inden for AI, med et bud på nogle svar.

Inspiration og dybtgående artikler relateret til vision 3:

Automation_16-9.jpg

Styrk dine kommunikationsprocesser med automatisering, AI og machine learning

Automatisering og digital kommunikation stiller store krav til nye kompetencer, investeringer i teknologi og god planlægning – men giver samtidig mulighed for at integrere kommunikation i forretningsprocesser. Nogle af de positive effekter er f.eks. bedre kunderelationer, lavere omkostninger, bedre overholdelse af regler og bedre flow i virksomheden.

eDistribution_16-9.jpg

eDistribution

Sikker digital løsning til automatisk intern fordeling af dine af dine indkommende e-Boks/Digital Post/mit.dk beskeder.

shutterstock_1564233937.jpg

Kunstig intelligens - Fra model til produktion

Kunstig intelligens projekter bliver sat i gang over alt i offentlige og private virksomheder med store ambitioner. Desværre ender mange med at sidde fast i prototyper og beta-stadier. Dan Rose, Founder af TodAI og AI-konsulent vil fortælle om processen med at nyttiggøre AI. Dan har 7 års erfaring med kunstig intelligens og betragtes af mange som en guru i Danmark inden for AI.

Vision 4
Øget vækst og digitale SMV'er

 De små og mellemstore virksomheder (SMV’erne) får særlig opmærksomhed i den nye digitaliseringsstrategi for Danmark. De er mindre digitaliserede end store virksomheder og lider blandt andet under manglende ressourcer og viden om mulighederne i digitalisering. Den nye digitaliseringsstrategi varsler nye tider for SMV’erne, som i højere grad skal have del i og drage nytte af den digitale omstilling.

Hos PostNord Strålfors er vi enige i, at digitalisering også skal komme SMV’erne til gode. Vi arbejder tæt sammen med mange SMV’er og vores erfaring er, at den rette tilgang bidrager til både vækst, produktivitet og styrket konkurrenceevne.

Læs om, hvordan du kan digitalisere hele din kommunikation ved hjælp af vores omnichannel platform og input og output management løsninger, så du møder dine kunder, der hvor de er og skaber bedre brugeroplevelser. Du kan også hente inspiration ved at læse om, hvordan andre SMV’er har styrket deres forretning med digitale initiativer:

 • Kontolink: Breve styrker dialogen og giver flere møder
 • Intellitech/Debbie: Digitalisering øger betalingsraten i inkassobranchen
 • HB-Care skåner miljøet og sparer tid med digital underskrift

I indsatsen for at styrke din egen konkurrencekraft med anvendelse af ny teknologi bidrager du også til at Danmark fastholder sin digitale førerposition. Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig:

Skriv til os

Inspiration og dybtgående artikler relateret til vision 4:

Kontolink-16-9.jpg

Kontolink: Breve styrker dialogen og giver flere møder

Fysiske breve hører fortiden til. Det var den umiddelbare reaktion hos Kontolink, men i dag er dialogen med mulige kunder styrket, og sælgerne booker flere møder. Brevene fungerer som døråbner og prisen er langt under det halve sammenlignet med online annoncering.

Debbie_16-9.jpg

Intellitech/Debbie: Digitalisering øger betalingsraten i inkassobranchen

Samarbejdet med PostNord Strålfors fjerner den sidste rest af menneskelig interaktion fra den fuldautomatiske inkassoløsning Debbie. Baseret på intelligente beregninger øger løsningen betalingsraten for inkassobranchen.

HB-Care_16-9.jpg

HB-Care skåner miljøet og sparer tid med digital underskrift

Før krævede det en køretur til regionskontoret, når en ny chauffør skulle underskrive ansættelseskontrakt. Det var både tidskrævende og miljøbelastende. I dag klares underskriften digitalt og uden at berøre den daglige drift, fortæller Jimmi Fischer, personalechef hos HB-Care.

Omnichannel_1080x608.jpg

Omnichannel øger effektiviteten

Omnichannel er resultatet af kommunikation på kundens betingelser. Vi fortæller gerne, hvad vi kan gøre for din virksomhed.

Datascanning

Undgå spildtid på administrationsarbejde

Med vores Datascanning løsninger til digital distribution af kommunikation sker der en automatisk klassificering af dokumenter og en direkte aflevering til rette modtager i organisationen. Vores løsning erstatter de mange manuelle rutiner ved traditionel fordeling af digital Post, Email eller scannet post. Løsningen er skalerbar, og kan håndtere én henvendelseskanal eller alle og fordele data i organisationen via mail eller til fag- og sagssystemer.

Output Management

Output Management

Kommunikér via den kanal, såvel fysisk som digital, som kunden selv har bestemt. Med Output Management sikrer du, at oplysningerne ender det rette sted. Og du får mere tilfredse kunder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få spændende artikler og interviews med fokus på det nyeste inden for kundekommunikation.

Kom i gang!