Markedstendenser FinTech

Fremtidens finansielle motorvejsnet

Så nemt som at sende en SMS. Det er P27-samarbejdets vision for betaling på tværs af landegrænser. Det fællesnordiske samarbejde står bag udviklingen af en ny, nordisk betalingsinfrastruktur, der skal styrke handelen mellem de nordiske lande.


Tim Wolff Jacobsen, Senior Vice President og Head of Payments ved Danske Bank, og Danske Banks repræsentant i P27 Nordic Payments.

Seks nordiske banker, Nordea, Handelsbanken, SEB, OP Financial Group, Swedbank, og Danske Bank, er gået sammen om udviklingen af en ny nordisk betalingsinfrastruktur. Målet er at gøre det nemmere, hurtigere og mere sikkert at foretage og administrere betalinger på tværs af landegrænser i Norden. P’et i P27 står for Payment og 27 er det samlede antal indbyggere i de nordiske lande. En betalingsløsning for 27 mio. mennesker.

Hvor langt er projektet, hvad er fordelene, hvad skal du som virksomhed være opmærksom på, og hvilke muligheder skaber P27 på sigt? Vi har spurgt Tim Wolff Jacobsen som er Senior Vice President, Head of Payments ved Danske Bank og Danske Banks repræsentant i P27 Nordic Payments.

Med en effektiv betalingsinfrastruktur støtter vi handel på tværs af grænser. Ved at nedbryde de barrierer, som de forskelligartede infrastrukturer giver, kan vi øge handelen imellem de nordiske lande.

For tung administrativ byrde

Virksomheder, der i dag handler på tværs af landegrænser i Norden er pålagt en administrativ byrde, som ikke burde være nødvendig. Det er blandt andet noget af anledningen til samarbejdet om en ensartet betalingsinfrastruktur.

”Vi har jo en stærk tradition i Norden for at samarbejde, men lige på betalingsdelen halter vi bagefter. Både formater og krav varierer fra land til land, så vi taler om op mod ni forskellige systemer, der skal håndteres, og som skaber en masse kompleksitet mellem banker, nationalbanker, andre betalingsudbydere og kunderne. Det er en urimelig byrde for virksomhederne at skulle navigere i. Det ændrer vi på nu med P27”, forklarer Tim Wolff Jacobsen.

Effektiv betalingsinfrastruktur

Helt konkret kommer P27 til at understøtte en strømlinet fakturerings- og betalingsproces. Afstemning af transaktioner bliver langt nemmere, og overførsler kan foregå langt hurtigere. Tim Wolff Jacobsen sammenligner arbejdet med etableringen af et motorvejsnet, der sikrer sammenhængen på tværs af landsdele.

”Med en effektiv betalingsinfrastruktur støtter vi handel på tværs af grænser. Ved at nedbryde de barrierer, som de forskelligartede infrastrukturer giver, kan vi øge handelen imellem de nordiske lande. Den her modernisering og forenkling får virksomhederne stor glæde af, men den er også meget nødvendig for, at vi som banksektor fortsat kan være relevante for vores kunder”, uddyber Tim Wolff Jacobsen.

Første skridt er en enklere hverdag

Helt konkret kommer virksomhederne til at mærke forandringerne i form af en enklere og nemmere hverdag. Ud over at løsningen er mindre indviklet, fordi der kun er tale om én standard (ISO 20022) , giver den også bedre mulighed for at tilføje referencer og mulighed for at foretage straksbetalinger i forskellige valutaer, der vil gøre betalingsprocesserne mere strømlinede og lettere at automatisere for virksomhederne.

Vigtigt at alle er med

De førende banker i Norden har påtaget sig arbejdet med at etablere infrastrukturen, men alle banker kommer til at kunne benytte det, og det er væsentligt at få alle med.

”Først når alle er på P27-løsningen, vil vi kunne lukke de gamle løsninger ned. Vi trækker lokomotivet i gang, men vi skal helst have alle med, så vi er flere om at løfte opgaven og afholde de nødvendige investeringer, samt sikre at alle kunder får glæde af simplificeringen. Norge har lige nu valgt at stå udenfor samarbejdet, men vi håber de kommer med. Ind til da vil man være nødt til at holde den nuværende norske infrastruktur kørende” forklarer Tim Wolff Jacobsen.

Når infrastrukturen er på plads og de basale processer omkring transaktioner er optimeret ligger P27-infrastrukturen til gengæld som et solidt fundament under innovative løsninger.

P27-infrastrukturen vil ændre måden vi tænker på betaling. Betaling bliver usynligt og foregår automatisk. Bankerne vil tænke i nye betalingsløsninger på toppen af infrastrukturen.

Fundament for innovative løsninger i fremtiden

Lånebiler, der selv afregner baseret på forbrug, tog og busser der automatisk registrerer passagerernes rejse eller tilsvarende enkle betalingsscenarier. Mulighederne for at koble Internet of Things med straks-betalinger åbner op for dynamisk at understøtte deleøkonomi og forbrugsbaseret afregning, som vinder mere og mere frem. Vi ejer mindre og betaler i højere grad efter forbrug.

”P27-infrastrukturen vil ændre måden vi tænker på betaling. Betaling bliver usynligt og foregår automatisk. Bankerne vil tænke i nye betalingsløsninger på toppen af infrastrukturen. Samtidig vil vi se, at virksomheder i endnu højere grad tænker betaling ind i kunderejsen, og lettere kan skalere deres løsninger og produkter på tværs af Norden. Betaling bliver en integreret del af den samlede oplevelse for kunden, hvilket sagtens kan blive en konkurrenceparameter i det samlede billede”, fortæller Tim Wolff Jacobsen.

Hvornår er P27 en realitet?

Ifølge planen sker de første transaktioner i løbet af foråret 2022. Herefter følger en migreringsplan, der rækker frem til slutningen af 2023. Reguleringer på betalingsområdet har dog stor indflydelse på projektforløbet og kan påvirke tidsplanen.

Sådan forbereder du dig til P27

P27 kommer til at anvende ét standardformat fremadrettet: ISO20022 XML. Hvis du ikke allerede bruger XML, er det en god idé, at du rådfører dig med din ERP-udbyder eller din it-afdeling om, hvilken betydning det får at skifte til XML-formatet. Hvis du allerede anvender XML, er opgaven ikke helt så stor, men måske skal din løsning tilpasses de nye betalingsprodukter.

Du kan løbende følge udviklingen via P27-samarbejdets hjemmeside og på Danske Banks hjemmeside.

Mattias-Noren_Round_480x480.jpg
Mattias Norén
Head of Strategy and Business Development, PostNord Strålfors

”For at skabe sammenhængende løsninger til vores kunder, arbejder vi hos PostNord Strålfors allerede i dag strategisk med de forskellige betalings- og faktureringsinfrastrukturer. P27s vision betyder, at det i fremtiden bliver langt enklere og skaber forudsætning for bedre brugeroplevelser for både vores kunder og forbrugerne, hvilket vi oplever som meget positivt.”

Har du brug for hjælp til at komme i gang?
Med Payment Management fjerner PostNord Strålfors kompleksiteten i digital fakturabetaling. Vi hjælper virksomheder med at digitalisere deres faktura-flows og imødekomme deres forbrugeres behov. Kontakt vores eksperter, så finder vi sammen de betalingsløsninger, der passer bedst til din virksomhed.

Kontakt os

Vores betalingsløsninger

MobilePay faktura

MobilePay faktura

Teknologien har gjorde det nemmere for jeres kunder at betale faktura. Når I sender fakturaen, kan I samtidig sende en betalingsanmodning, via MobilePay, som jeres kunde blot skal godkende, og straks derefter er betalingen sket.

Mobilfaktura

Mobilfaktura

I dag har vi altid mobilen med os, og får vi en SMS, kan denne håndteres med det samme. Med mobilfaktura bliver du betalt hurtigere, og jeres kundetilfredshed øges. De kan nemlig selv bestemme hvordan og hvornår, de vil betale.

Papirfaktura

Papirfaktura

En papirfaktura er let at tilpasse en målgruppe. Det er en sikker kanal for mange af jeres kunder, og den er nem at tilføje til udgående kanaler, som er digitale.