values-reliable.jpg

Nyheder om Næste generation Digital Post

Brancher Offentlig sektor

21.03.2022

Det nye Digital Post fra det offentlige er blevet lanceret den 21. marts 2022.


Læs mere information fra Digitaliseringsstyrelsen her.

23.12.2021

Det nye Digital Post fra det offentlige lanceres den 21. marts 2022.


Læs mere information fra Digitaliseringsstyrelsen her.

24.11.2021

Digitaliseringsstyrelsen udskyder lancering af NgDP til første kvartal af 2022

Planen om at sende det nye Digital Post i luften til november 2021 ændres til første kvartal af 2022. 
Konkret betyder udskydelsen, at der ikke lukkes for e-Boks, og at man som myndighed fortsat kan afsende Digital Post mod den eksisterende løsning.
Alle myndigheder der benytter PostNord Strålfors’ tjenester ifm. Digital Post fortsætter derfor uforandret i den mellemværende periode.

PostNord Strålfors informerer nærmere om overgangen til NgDP, når Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort en ny transitionsplan og lanceringsdato.

Læs mere information om udskydelsen fra Digitaliseringsstyrelsen her.

 

09.11.2021 

PostNord Strålfors er klar til NgDP: Muliggør brug af MeMo-funktioner fra start

Der er nu mindre end en måned til lanceringen af Næste generation Digital Post (NgDP). Vi har i PostNord Strålfors i løbet af dette efterår klargjort vores systemer til at kunne både sende til og modtage fra NgDP.

Udover at være klar med den grundlæggende NgDP-integration fra vores systemer, vil det også være muligt for myndigheder, der specifikt indsender Digital Post via Strålfors Connect, at gøre brug af de nye MeMo-funktioner.
Der er fire måder hvorpå man som myndighed kan gøre brug af de nye MeMo-funktioner via Connect-platformen.

  1. MeMo-minimumsformat som standard via Connect
  2. Gør brug af MeMo-muligheder vha. ny snitflade til Connect
  3. Gør brug af udvalgte MeMo-muligheder vha. nye Connect-afsenderklienter
  4. Gør brug af udvalgte MeMo-data via 'Forsendelsestyperne' i Connect

1. MeMo-minimumsformat som standard via Connect
Når man som myndighed sender til NgDP via Connect-platformen, vil man fra start – som standard – opfylde afsendersystem-kravene til MeMo. Dette gøres muligt, idet Connect konverterer den afsendende myndigheds data til et MeMo-minimumsformat. Det betyder samtidig, at man som myndighed kan fortsætte med at sende data via Connect på præcis samme måde som hidtil, og at der ikke er nogen afhængighed til udfasningen af de eksisterende DP-formater i 2023.

2. Gør brug af alle MeMo-muligheder vha. ny snitflade til Connect
Når man som myndighed har en direkte system-integration til Connects snitflade (REST API), typisk fra et fagsystem, vil det være muligt at opdatere den eksisterende integration til et opdateret API mod Connect.
Dokumentationen for API’et lanceres senere i november, og vil være mulig at tage i brug i produktionsmiljøet fra starten af ’Omstillingsperioden’, den 26. november 2021.
På denne måde kan de enkelte afdelinger/systemer i myndigheden selv vælge hvilke MeMo-data, der skal tilføjes i metatada, og ikke mindst hvornår det skal indføres.

3. Gør brug af udvalgte MeMo-muligheder vha. nye Connect-afsenderklienter
Connects afsenderklienter opdateres med et udvalg af efterspurgte MeMo-funktioner. Det kræver alene en installation af den nye vesion af afsenderklienten (Connect Direct og/eller MaxiConnect).
De nye versioner lanceres medio november, og vil give myndigheder mulighed for nemt og hurtigt at teste og gøre brug af MeMo-funktioner på udvalgt kommunikation.
Eksempelvis gøres MeMo-funktionerne ’Indholdsansvarlig’, ’Kalenderaftale’ og ’Notifikation’ mulig med de nye versioner.

4. Gør brug af udvalgt MeMo-data via 'Forsendelsestyperne' i Connect
Connects ’Forsendelsestyper’ kan beriges med et udvalg af ‘statisk’ MeMo-data.
Dette er en simpel one-off konfiguration via Connect Portalen, som ikke kræver ændringer på hverken fagsystem-integrationer eller opdateringer af Connect afsenderklienter. Et par eksempler på ‘statisk’ MeMo-data er ’Indholdsansvarlig’ og ’Notifikation’, som allerede nu kan afprøves i Connect testmiljøet.

Hvis I som myndighed har spørgsmål til hvordan overgangen til NgDP konkret kommer til at forløbe, eller generelt har brug for råd til, hvordan I kommer i gang med at indføre MeMo-funktionerne hos jer, er I altid velkomne til at kontakte os i PostNord Strålfors.

 

18-03-2021

Strålfors Connect åbner for testintegration til NgDP

Det er nu muligt for myndigheder med adgang til Strålfors Connects testmiljø, at oprette den første, simple testintegration mellem Strålfors Connect og NgDP-løsningen.
Dette markerer Fase 1 i Strålfors Connects implementeringsplan for Næste generation Digital Post (se den overordnede plan herunder).

En email-notifikation om testintegrationen er udsendt til alle Kontaktpersoner på Strålfors Connect.
Notifikationen indeholder en simpel drejebog (et såkaldt whitepaper), der beskriver hvordan man som myndighed kan opsætte testintegrationen mellem NgDP og Strålfors Connect.

Når Fase 2 senere på året åbnes for myndigheder på Strålfors Connect-testmiljøet, vil det give mulighed for at teste ny MeMo-funktionalitet mod NgDP-testmiljøet.

Myndigheder bedes imidlertid bemærke, at NgDP-løsningen – og dermed testintegrationen fra Strålfors Connect – fortsat er under udvikling.
Det er derfor sandsynligt at integrationen ikke fungerer 100% stabilt under hele testperioden.
Først når Digitaliseringsstyrelsen/Netcompany fastfryser NgDP-snitfladen, vil integrationen mellem Strålfors Connect og NgDP fungere mere stabilt.

 

16-02-2021

PostNord Strålfors øger fokus på NgDP

Allerede inden vinderen af udbuddet af Næste generation Digital Post blev fundet, har vi i PostNord Strålfors haft stort fokus på den nye digital post-løsning, herunder pilotprojekter og testintegration i forbindelse med både vores input- og output løsninger.

I 2021 er dette fokus øget yderligere, og specifikt i forbindelse med vores output-løsninger – dvs. de løsninger der sender til den Digitale Postkasse – har vi i løbet af fjerde kvartal i 2020 udført et internt integrationsprojekt til NgDP-testmiljøet.

Vores output-platform Strålfors Connect, som benyttes af en lang række myndigheder landet over, er nu nået dertil, hvor vi ikke alene tester internt i Strålfors. Vi kan også snart tilbyde vores kunder på Strålfors Connect muligheden for at foretage forsendelser direkte til NgDP-testmiljøet.

Mulighed for opkobling til NgDP-testmiljø via Strålfors Connect

I slutningen af februar/starten af marts vil vi derfor åbne op for, at alle myndigheder med en tilslutning til vores Connect testmiljø, selv vil være i stand til at kunne dirigere digitale forsendelser til NgDP-testmiljøet frem for det nuværende e-Boks testmiljø.

Som tilsluttet myndighed på Strålfors Connects testmiljø, vil man direkte på de individuelle ’Afsendersystemer’, kunne definere om systemet skal pege på NgDP-løsningen (Netcompany) eller den nuværende Digital Post-løsning (e-Boks). Såre simpelt.
I første omgang benytter vi Strålfors’ egen opsætning på NgDP-siden, og på sigt vil der også blive mulighed for at myndigheder kan benytte deres egen testopsætning på NgDP-siden.

Udover at alle kunder på Strålfors Connect bliver informeret så snart denne mulighed åbnes i testmiljøet, vil vi også løbende informere om dette på vores webinarer og naturligvis her på NgDP-siden.

 

28-01-2021

Digitaliseringsstyrelsen udskyder lancering af NgDP til November

Planen om at sende det nye Digital Post i luften til august 2021 ændres til november 2021. Den reviderede tidsplan får ikke konsekvenser for borgere og virksomheder eller omfanget af myndighedernes opgave med omlægning.
Læs mere her

 

26-01-2021

e-Boks vil fortsat kunne vise offentlig Digital Post sammen med post fra private virksomheder 

Det vil kunne lade sig gøre, fordi der samtidig åbnes op for de såkaldte kommercielle visningsklienter. 
Læs mere her