Derfor bliver leverandøren en hæmsko i din digitalisering

For mange organisationer er digitaliserede processer i dag en selvfølge, fordi de forenkler og effektiviserer administrationen og eliminerer langsomme, manuelle arbejdsmetoder. Viljen til at digitalisere er stor, men sommetider stikker eksterne faktorer en kæp i hjulet. I denne artikel ser vi nærmere på, hvorfor dine leverandører kan være en hæmsko.

Markedstendenser Digital transformation

Når noget går galt, øges det manuelle arbejde eksponentielt

Hvis du digitaliserer dine ordrestyrings- og faktureringsflow på den rigtige måde, kan du både effektivisere administrationen og gøre kommunikationen med dine leverandører meget tydeligere. Den store værdi ligger i, at alle leverandører bruger samme arbejdsmetode og digitale infrastruktur, og at alle oplysninger samles på ét sted. Det skaber den indsigt og det overblik, der skal til for at kunne optimere planlægningen og skabe kontrol over dine flow – fra ordre til faktura. De positive konsekvenser bliver, at din virksomhed kan arbejde mere effektivt, når det gælder produktion og levering til dine kunder.

Hvis flowene ikke er digitaliserede, bliver du i stedet nødt til at kommunikere på andre måder, f.eks. via telefon eller e-mail. Derudover skal du manuelt opdatere alle oplysninger i de systemer, du bruger. Processerne bliver mere komplicerede, og der kræves mere manuelt arbejde på hvert trin.

I mange tilfælde kan den administrative byrde ved ikke-digitale arbejdsmetoder opleves som acceptabel, men i det lange løb øges risikoen for fejl og misforståelser. Det er i de tilfælde, hvor der falder noget mellem to stole, at den manglende gennemsigtighed i processerne kan få de største konsekvenser. Så øges det manuelle arbejde eksponentielt, og leadtiderne bliver lange, fordi fejlene ikke opdages, før skaden allerede er sket. Det kan også skade leveringssikkerheden og produktiviteten i din egen virksomhed, uanset om du arbejder med produktion, engrosvirksomhed eller e-handel.

Digital modenhed varierer fra leverandør til leverandør

Men hvad er det så, der står i vejen for et digital samarbejde med dine leverandører? Større leverandører med interne IT-ressourcer, der selv har klare incitamenter til at effektivisere kommunikationen, er ofte mere tilbøjelige til at indføre nye, digitale måder at arbejde på.

Mindre leverandører kan derimod have begrænsede IT-ressourcer og mangler ofte de teknologiske forudsætninger eller interne kompetencer, der er nødvendige for at arbejde digitalt på en effektiv måde. Den største hindring bliver derfor ofte, hvordan man kan få sådanne leverandører til at bruge de digitale flow, du som kunde efterspørger.

Et andet aspekt af problematikken er, at din virksomhed skal kunne drive processen i retning af øget digitalisering hos leverandørerne, uanset om de har de teknologiske kompetencer eller ej. Det fokus, der er nødvendigt for at skabe reelle forandringer, er der sjældent hverken tid, ressourcer eller kompetencer til internt.

Læs oså hvad er EDI?

Fordelene udebliver, hvis leverandørerne ikke arbejder på samme måde

For mange virksomheder bliver onboarding af leverandører til digitale flow en uoverkommelig opgave, og så nøjes man måske med, at nogle få leverandører bruger den nye arbejdsmetode. Men en kæde er trods alt ikke stærkere end det svageste led. Hvis du ikke får dine leverandører til at arbejde på samme måde i den samme digitale infrastruktur, udebliver den koordinerende "kontroltårnseffekt" af et digitaliseret handelsflow.

Heldigvis kan du få hjælp. I Strålfors har vi mere end 30 års erfaring med at hjælpe virksomheder med at arbejde digitalt – både internt og hos kunder og leverandører. Det forenkler din administration, reducerer fejlkilder og åbner op for alle de muligheder, der følger med automatisering. Vil du vide mere? Kontakt os!

Kontakt os

Inspiration og dybtgående artikler

16-9_mojligheter-med-EDI.jpg

Konkrete fordele ved EDI

Vores ekspert giver dig tips om nogle ting, du måske ikke har tænkt på. Som f.eks. mindre lagerstyring, færre fejlkilder og mindre administration. Med EDI bliver din virksomhed mere fleksibel, og du kan hurtigt omstille produktionen, når dine handelspartnere kører tilbud eller kampagner.

16-9_Onboarding.jpg

Onboarding-services

Hvis du satser på EDI-baseret ordrehåndtering eller fakturering, er det vigtigt at sørge for, at dine handelspartnere følger med. Vores Onboarding-services sikrer, at overgangen foregår gnidningsløst, frigør dine egne ressourcer og gør det muligt at fortsætte forretningerne uændret.

Pagen_16-9.jpg

Pågens daglige brød skaber mange transaktioner

At sælge en så vigtig basisvare som brød på flere forskellige markeder, medfører en enorm mængde daglige forretningstransaktioner og store mængder fakturaer.  – Forbrugerne vil jo have så friskt brød som muligt. Det skal helst være bagt samme dag, siger Jacob Malmros, som er ansvarlig for virksomhedssystem og EDI-integration på den svenske brødfabrik Pågen.