3D-print_3-1.jpg
Teknologier 3D Print

Sådan kan 3D-print ændre verdenshandlen

Vil 3D-printere erstatte traditionelle produktionsmetoder og gøre det af med den internationale handel? Eller vil vi se en teknologisk udvikling, der i stedet fører til et opsving i handlen? Det er eksperterne ikke helt enige om.

Produktion inden for landets grænser

Additiv produktion giver producenter og detailhandlere fordele i form af mindre lagerbeholdning, færre transporter, og at de ikke behøver at binde penge i et varelager, mens de venter på, at varerne bliver solgt. En udvikling, hvor produktionen rykker tættere på forbrugerne, kan slå benene væk under internationale underleverandører. For knap tre år siden offentliggjorde den globale finansielle virksomhed ING en rapport, der viste, at den tiltagende brug af 3D-print ville kunne reducere den grænseoverskridende handel med næsten en fjerdedel inden 2060.

I en verden hvor protektionismen breder sig, forsøger Boris Johnson at omstille Storbritannien til tiden efter Brexit. Planen er at gøre sig mindre afhængig af import ved at producere mere inden for landets grænser. Det, der kunne gøre det muligt, er den nye teknologi. "De tror meget på 3D-printere", forklarede den britiske BBC-journalist Andrew Neil for nylig.

Det kan tage flere uger at lave en protese på traditionel vis til en person, der har fået amputeret en arm, mens det tager et par dage at printe en identisk kopi.

Andre er dog ikke overbevist om, at en revolution inden for handel er nært forestående. I en artikel offentliggjort på World Economic Forum mener forfatterne Wolfgang Lehmacher og Martin Schwemmer, at man må se på andet end bare distributionskæderne. De mener, at evnen til at håndtere kompleksitet og forandring er begrænset. Man må også tage højde for en række andre faktorer som f.eks. skatter, licenser, adgang til kvalificeret personale, grundpriser og energiomkostninger.

Man må ikke mindst se på lønsomheden. Det er stadig dyrt at 3D-printe varer i større mængder. 

Axel Nordin, lektor på Lunds universitet Axel Nordin, lektor ved Lunds universitet– Hvis du kan producere varerne på en anden måde end med 3D, er det sandsynligvis billigere. Sprøjtestøbning og støbning er stadig det mest effektive.

Det fortæller Axel Nordin, som er lektor ved Lunds Universitet og arbejder med maskinteknik og teknisk design ved Lunds Tekniska Högskola. Han forventer ikke, at verdenshandlen bliver påvirket væsentligt inden for de næste 10 år.

– Ikke generelt, men derimod i nogle nichebrancher. Det er allerede sket.

Individuelt tilpassede

 Mulighederne med 3D-print ligger først og fremmest i at kunne printe komplekse komponenter, som traditionelle metoder ikke kan håndtere. Og i at kunne lave individuelt tilpassede produkter. Det gælder f.eks. proteser.

– Det kan tage flere uger at lave en protese på traditionel vis til en person, der har fået amputeret en arm, mens det tager et par dage at printe en identisk kopi, siger Axel Nordin.

3D-print av protes
Additiv produktion vil sige, at produktet opbygges lag på lag ud fra en tredimensionel computermodel. 

Også høreapparater er et sådant skræddersyet produkt, hvor produktionen mere eller mindre helt foregår med 3D-print. En undersøgelse fra Verdensbanken, som fokuserer på handel med 3D-printede høreapparater, peger på, at den teknologiske udvikling historisk har ført til øget produktion, vækst og mere handel. Undersøgelsen er en af de første, der undersøger de reelle effekter af 3D-print på verdenshandlen, og den viser, at den nye produktionsmetode slet ikke medførte, at der ikke blev sendt høreapparater mellem lande – tværtimod steg efterspørgslen, og den globale handel voksede.

Forskerne mener, at det skyldes, at høreapparater ikke vejer så meget og er nemme at transportere. En sammenligning med 35 andre varer viste, at jo tungere varen er, jo mindre vokser handlen. Forskerne mener derfor, at pladskrævende varer vil være mere interessante at 3D-printe tættere på forbrugerne.

For et par år siden begyndte Adidas at 3D-printe sportssko i Tyskland for at nå hurtigere ud til sine kunder.

En anden medvirkende årsag til den stigende handel er, at produktionsomstillingen er forholdsvis dyr. Den kræver både investeringer og højt specialiserede kompetencer. Lande som f.eks. Danmark, Schweiz og Singapore, der tidligt tog den nye teknologi til sig, tegner sig for størstedelen af eksporten, selv om Kina, Mexico og Vietnam er begyndt at vinde markedsandele.

3D-print bruges i dag mest, hvor der kun er behov for enkelte eller få eksemplarer. Axel Nordin fremhæver også muligheden for at printe mindre serier – og gøre det hurtigt. Det kan dreje sig om varer, der skal testes på et marked, måske 10.000-50.000 eksemplarer, inden man starter en større produktion.

Hurtig fabrik i Tyskland 

For et par år siden begyndte Adidas at 3D-printe sportssko i Tyskland for at nå hurtigere ud til sine kunder. Detailhandlen kunne bestille ud fra salget og få leveret præcis det, den havde brug for. Leadtiderne faldt med 66% i gennemsnit. Men åbningen af den tyske "hurtigfabrik" betød ikke, at Adidas havde planer om at flytte hele sin produktion fra lavtlønslande i Asien. De 3D-printede sko var et supplement, så man kunne producere hurtige serier og opfylde pludselige behov tæt på kunderne.

3D-printing sko
3D-print kan give kunden større muligheder for selv at udforme sit produkt.

 Tendensen med, at kunden selv skal kunne designe sit eget individualiserede produkt, bliver mere og mere tydelig. Axel Nordin oplever, at mange store virksomheder føler sig presset af udviklingen og så vidt muligt forsøger at tilbyde forskellige tilvalg – flere træsorter til panelet i bilen, navigationssystemer, stereo osv. Her kan 3D-print komme til at spille en rolle. Han nævner briller og smykker som mulige områder, hvor 3D-print vil kunne slå mere bredt igennem.

Men det bliver efter hans opfattelse stadig vigtigere for virksomhederne at skaffe de rigtige kompetencer. Den produktudvikler, der ved, hvordan man udnytter den nye teknologi, og den, der forstår, at det ikke koster mere at fremstille komplekse emner, vil have en konkurrencefordel.

– Den gamle regel om, at jo enklere geometri, jo billigere produktion, gælder ikke længere, siger Axel Nordin.

Axel-Nordin_Expert.jpg
Axel Nordin
Lektor ved Lunds universitet
Tomas-Lundstrom_16-9.jpg
Tomas-Lundstrom_Expert.png

"3D-print – Alle der producerer noget fysisk, bliver påvirket"

Tomas Lundström, Head of 3D i PostNord Strålfors, svarer på 7 spørgsmål om udviklingen inden for 3D-print, og hvordan virksomheder og industrier kan håndtere udfordringer og muligheder.

3D-print_Visir_16-9.jpg

PostNord Strålfors 3D-printer beskyttelsesvisirer til sundhedssektoren

PostNord Strålfors 3D-printer beskyttelsesvisirer til kunder i sundheds- og ældresektoren og tilsvarende områder. Flere kunder viste hurtigt interesse, og nu printes der visirer på produktionsanlægget i Rosersberg.

3D-print_16-9.jpg

Revolution i flere dimensioner

3D-print skaber forretningsmuligheder på vidt forskellige områder. Som læge kan du planlægge en operation med printede røntgenbilleder, og som opfinder kan du hurtigt lave prototyper. – Kun fantasien sætter grænser, siger 3D-ekspert Tomas Lundström.

3D-Solutions_Hero-ny_3-1.jpg

Print hvad som helst

3D-print er ekstremt hurtigere og ekstremt billigere end traditionelle fremstillingsmetoder som f.eks. støbning. Pludselig er det økonomisk overkommeligt at fremstille et enkelt eksemplar af et produkt.

Læs mere om vores 3D Solutions