Næste generation
Digital Post (NgDP)

Inspirationsside
Brancher Offentlig sektor

Er det reelt et generationsskifte?

Arbejdet med Danmarks nye digitale postløsning er godt i gang. Næste generation Digital Post kalder Digitaliseringsstyrelsen det, men hvori ligger det ”næste”, og hvad betyder det for dig? Hvordan kan du forberede dig?

Se vores andre artikler, webinars, videoer om NgDP her.

Når det offentlige Danmark i 2021 går i luften med den nye digitale postløsning kan det sammenlignes med et nyt motorvejsnet. Du kommer hurtigere og sikrere fra A til B, men bilen du sidder i, er sandsynligvis den samme.

Hos PostNord Strålfors forbereder vi os rent teknisk på de kommende forandringer. Du kan derfor være sikker på, at din løsning fra os til hver en tid understøtter din kommunikation, uanset om du repræsenterer en offentlig myndighed eller en privat virksomhed. Men hvorfor overhovedet en ny offentlig løsning?

Danmarks position som digital frontløber forpligter

Ambitiøse strategier og nye digitale løsninger i den offentlige sektor har siden 2001 givet Danmark en markant position internationalt, når det kommer til digitaliseringsniveau. Selvbetjening og automatisering af borgeres og virksomheders kontakt er høj, og Danmark tager ofte førstepladsen, når digitaliseringsniveauet vurderes internationalt.

En førerposition forpligter, og som med al anden infrastruktur, hvor vejbaner, rørføring og ledningsnet skal vedligeholdes, er det nu også tid til en opgradering af den offentlige, digitale infrastruktur i Danmark. Dette kræver en ny teknisk løsning. Digitaliseringsstyrelsen søsætter Næste generation Digital Post for blandt andet at sikre en tidssvarende it-løsning, der er forenklet i sin opbygning og løbende kan tilpasses fremtidige behov.

De væsentligste forandringer

Særligt tre områder er centrale i det forestående generationsskifte:

  • Digitaliseringsstyrelsen tager rettighederne hjem, hvilket er et skift i forhold til i dag, hvor de benytter sig af en SaaS løsning, som selskabet e-Boks er leverandør af.
  • Vi får et nyt format for afsendelse og modtagelse af beskeder, som er mere avanceret og muliggør en bedre håndtering af svar, handlinger og klassificering af indhold eller adressering til modtager. I daglig tale hedder det den nye meddelelsesmodel – eller blot MeMo.
  • Digitaliseringsstyrelsen skal udvikle en visningsklient fordi de forlader samarbejdet med e-Boks. Det er stadig uvist i hvor høj grad dette kommer til at ændre brugeroplevelsen, og om borgerne eksempelvis fremover skal benytte flere visningsklienter for at tilgå post fra hhv. offentlige og private afsendere.

Læs mere om forskellene på Digital Post og Næste generation Digital Post

Konsekvenser for myndigheder, virksomheder og borgere

Der går nogen tid før vi for alvor mærker generationsskiftet. Frem til 2021 er e-Boks stadig leverandør af den fungerende Digital Post løsning og efterfølgende, vil der være en længere periode, hvor den nuværende og den nye løsning overlapper. Er du kunde hos os er du via vores Omnichannel kommunikationsplatform dækket ind, da vi fortsat er distributør for e-Boks, leverandør til Digital Post og til den nye Digital Post (Næste generation Digital Post). Det gælder indgående dokumenter såvel som udgående post.

  • For dig som offentlig myndighed betyder det, at du den kommende tid og frem til lanceringen skal forberede de aktiviteter som varetage ændringerne i data og systemer, organisation og ansvar, kommunikation, support, uddannelse mv. for leverance til NgDP.
  • Er du privat virksomhed kan vi løbende orientere dig, når der sker ændringer, der har betydning for dig. Det kan være at varetage opgaven med at hente virksomhedens post i NgDP.
  • For dig som borger vil du fortsat, som du er vant til, modtage post fra det offentlige i både e-Boks og på borger.dk. Digitale breve fra private virksomheder modtager du i e-Boks og har således et samlet overblik i din e-Boks. Hvilke ændringer der bliver på sigt, ved vi først, når der bliver meldt mere ud om valg af visningsklient(er). Du kan fortsat bruge de digitale løsninger som hidtil.

Der er stadig mange spørgsmål, som det endnu ikke er muligt at give entydige svar på. Du kan dog være sikker på, at vi som andre serviceleverandører, løbende følger med, opdaterer vores løsninger og informerer vores kunder, efterhånden som flere detaljer kommer på plads.

Er det reelt et generationsskifte for Digital Post?

Digitaliseringsstyrelsen sætter forventningsniveauet højt, når de kalder de nye tiltag for Næste generation Digital Post. Og så er vi måske lidt tilbage ved det udvidede motorvejsnet. Absolut en forbedring, når man skal hurtigt og sikkert fra A til B, men ikke den nye intelligente bil, vi kunne tænke os.

Der er ingen tvivl om, at den nye løsning i nogen udstrækning vil hjælpe på en mere strømlinet afvikling af breve mod borgere og virksomheder. Blandt andet er der gode muligheder for bedre at skabe handling fx at lave en kalender booking i sin smartphone baseret på en hospitalsindkaldelse eller svare på et spørgsmål i et brev angående en social ydelse.

Hvorfor ny Digital Post?

Der er også mange gode grunde til at optimere indsamling, strukturering og anvendelse af metadata og på den front er Næste generation Digital Post (NgDP) kærkommen, men kigger vi nærmere på de dokumenter vi sender rundt, efterlader løsningen stadig noget at ønske.

På mange andre områder er vi vant til at arbejde i dynamiske formater og med mange muligheder for interaktioner og tilpasninger, men når det kommer til Digital Post, er det stadig overvejende breve i PDF-format vi sender frem og tilbage. Dvs. reelt noget som betegnes som et billede af et fysisk brev. Lige på den front varsler den nye løsning ikke ligefrem et generationsskifte.

Hvordan kan PostNord Strålfors udvikle og øge borgeroplevelsen til nutidig standard?

Det er en løbende udfordring at tilpasse sin kommunikation til modtageren og skabe den oplevelse, en borger eller kunde forventer af både fysiske og digitale kanaler fx Digital Post og e-Boks. Det kan vi hjælpe dig med, fordi vi løbende tilpasser vores Omnichannel kommunikationsplatform til de løsninger som efterspørges af markedet.

PostNord Strålfors håndterer hvert år over 1.000 millioner dokumenter i de nordiske lande og majoriteten er digitale meddelelser – inden for alle kommunikationskanaler. Vores styrke er at håndtere store mængder af variable data og gøre kommunikationen attraktiv for hver enkelt modtager.

Vi tænker altid Omnichannel. Vi er Omnichannel. Med os som digital partner kan du lade dine kunder bestemme.

Relaterede løsninger

16-9_Connect.jpg

Strålfors Connect

Strålfors Connect hjælper din organisation med at samle og distribuere digital og fysisk post via én og samme platform.

e-Boks - velkendte digitale platform til din kundekommunikation

e-Boks - velkendte digitale platform til din kundekommunikation

Undgå administration af digitale forsendelser, og let jeres arbejdsbyrde. Ved at sende dokumenter i e-Boks ender jeres forsendelser det rette sted hos jeres leverandører, medarbejdere og kunder.