Markedstendenser Digital transformation Kundeoplevelse

Vor tids megatrends

I udviklingen af en solid og succesfuld strategi- eller scenarieproces er det ifølge IFF afgørende, at virksomheder og organisationer identificerer de megatrends, der vil påvirke deres fremtid, og forberede sig på den effekt, de kommer til at have på virksomheden. Disse 14 strømninger i samfundet regner IFF som vores tids megatrends.

At forudse fremtiden handler i høj grad om at stille de rigtige spørgsmål. Der er for eksempel forskel på at spørge, hvordan en person tror, at fremtidens tandbørste ser ud, og hvordan man tror, at fremtidens mundhygiejne kommer til at fungere. Måske bliver tandbørstningen erstattet af en tablet?

”Hvis jeg havde spurgt folk, hvad de ønskede sig, så havde de svaret: En hurtigere hest.” – Henry Ford

I Trendsociologi 2.0 skriver forfatterne Louise Byg Jakobsen og Cathrine Frederiksen, at det først er, når man har givet slip på den nuværende løsning og det nuværende produkt, at man kan få øjnene op for nye og banebrydende idéer.

Megatrends

1. Teknologisk udvikling – ny teknologi og digitalisering skaber nye muligheder og forretninger. Hvordan kan dine produkter og tjenesteydelser blive en del af Internet of Things?

2. Globalisering – Globale strømme af information, teknologi og produkter er i fortsat vækst. Hvordan kan du opskalere din virksomhed?

3. Bæredygtighed – den globale middelklasse og økonomisk vækst øger behovet for bæredygtige løsninger. Sørg for, at dine produkter er en del af en bæredygtig fremtid, og læg planer for en cirkulær økonomi.

4. Økonomisk vækst – i større dele af verden stiger den økonomiske vækst, hvilket fører til en voksende middelklasse i først og fremmest Asien. Skab produkter, som er rettet mod deres behov.

5. Vidensamfund – befolkning får stadig bedre adgang til uddannelse og information. Sørg for, at du kan svare på spørgsmål fra velunderrettede forbrugere.

6. Acceleration og kompleksitet – livscyklussen for forretningsidéer, innovation og produkter bliver kortere. Lad aldrig dine kunder vente.

7. Kommercialisering – private aktører tilbyder stadig oftere tjenesteydelser, som tidligere blev stillet til rådighed af myndigheder eller som frivillige aktiviteter. Forbered dig på at arbejde inden for nye områder.

8. Netværkssamfund – mennesker påvirkes i stadig højere grad af forskellige typer digitale netværk. Vær parat til at samarbejde med mennesker og grupper, som du ikke samarbejder med i dag.

9. Sundhedsfokus – fokus på sundhed og velbefindende stiger og påvirker alle områder. Sørg for, at dine produkter bidrager til bedre sundhed for slutbrugeren.

10. Demografisk udvikling – demografien ændrer sig i takt med tiltagende urbanisering, en flere steder aldrende befolkning og forandrede familiestrukturer. Undersøg, hvordan slutbrugerens behov og fysiske omgivelser forandrer sig.

11. Individualisering – øget interesse for personaliserede produkter og tjenester. Forbrugeren forventer skræddersyede løsninger.

12. Polarisering – Midtersegmentet inden for detailhandlen bliver mindre. Der går en skillelinje mellem low end og high end – dem som har et produkt og dem som ikke har det. Som virksomhed skal man vide, hvordan man vil positionere sig. Billige løsninger eller eksklusivt?

13. Immaterialisering – vi går ind i en tid med mindre fokus på forbrug. Sørg for, at produktet eller tjenesten imødekommer følelsesmæssige behov og gør en forskel for forbrugeren.

14. Urbanisering – milliarder af mennesker flytter fra landsbyer og får byer og forstæder til at vokse. Der er et paradigmeskift på vej, når det gælder, hvordan vi transporterer os, handler, arbejder og bruger vores fritid.


Kilde: Instituttet for Fremtidsforskning 2019

Mere fra Content Hub

Hvor-gar-kunden_16-9.jpg

Hvilken vej går kunden?

I takt med ændret forbrugeradfærd og hastig teknologisk udvikling er det et spørgsmål, mange søger svar på. Institut for Fremtidsforskning (IFF) bruger scenarieplanlægning til at forberede sine kunder på flere mulige fremtidsscenarier.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få spændende artikler og interviews med fokus på det nyeste inden for kundekommunikation.

Kom i gang!