Output Management – enklere og smartere dokumenthåndtering

Uanset hvilken virksomhed du arbejder i, eller hvilket virksomhedssystem dit firma benytter, skal du forholde dig til, hvordan I håndterer dokumenter. Med vores Output Management løsning, Transform, bliver processerne omkring, dokumenthåndtering, dokumentstyring og dokumentdesign integreret og effektiviseret – både internt i jeres organisation - og for jeres kunder.

PostNord_Output Management.jpg

Document Management

PostNord Strålfors bruger og tilbyder Transform som output management-løsning. Det er en modul-opbygget løsning, som kan skaleres, så den passer til alle behov – fra implementering i en enkelt afdeling, til en komplet integration i en hel organisation.

Kommuniker bedre med dine kunder

Med Transform® producerer du professionelle breve, aftaler, fakturaer, ordreformularer og labels ved hjælp af output fra dit virksomhedssystem. Den lette og brugbare designløsning gør, at du kan tilpasse dokumenter og skabe kreative leverings- og procesflows.

Integreres med eksisterende systemer

Transform® gør det også nemt at omdanne scannede papirdokumenter til elektroniske flows. Løsningen passer alle førende scannere og multifunktionsenheder, hvilket betyder, at du ikke er nødt til at begrænse dig i dit valg af hardware.

En løsning til flere behov

Transform® findes på flere sprog og kan integreres smidigt med såvel dine eksisterende virksomhedssystemer som Strålfors' fremtidssikrede digitale arkivløsninger. Dette nedsætter risikoen for fejl, at du mister vigtig information, og minimerer samtidig det manuelle arbejde. Med Transform® kan dine medarbejdere i stedet fokusere på kernevirksomheden og samtidig kommunikere bedre med kunderne.

At arbejde i dagligdagen med PostNord Strålfors udviklingskonsulenter

Vores udviklingskonsulenter er aktive deltagere i analysen af vores kunders løsninger
og ændringer af eksisterende set-up. Vores Output Management løsning, Transform, kan alt indenfor datahåndtering, og vores erfaringsgrundlaget gør, at vi altid finder den rette model for jeres behov.

PostNord_Output Management3.jpg

Vores konsulenter hjælper med din datahåndtering.

Hver løsning er unik, og indeholder særlige kvaliteter, der gør løsningen til en værdiskabende del af jeres hverdag. Mange af vores løsninger indgår i kundernes forretningskritiske processer, derfor er det især vigtigt at kunne agere og tilbyde support hurtigst muligt.

Det kan PostNord Strålfors med afsæt i sin ekspertise inden for output management, samtidig med at hver konsulent har en specifik viden om vores primære kunder.

Et udpluk af de løsninger, vores konsulenter kan hjælpe med:

 • Opkrævninger og kreditstyring
 • Fakturering og e­fakturering
 • Opgørelser og inkassoskrivelse
 • Lagerføring og etikettering
 • Pluklister og følgesedler
 • Lønninger og indbetalinger
 • Indkøb og ordregodkendelser
 • Breve, kontrakter og accepter

Fordele ved PostNord Strålfors Output Management-løsning

Administrative processer er ofte et overset område, når virksomheder skal nedbringe deres omkostninger. Der kan dog være mange penge at hente ved at optimere processerne.

PostNord_Output_Management2.jpg

Vores Output Management løsning, Transform, hjælper med din dokumenthåndtering.

PostNord Strålfors' modulbaserede løsning er nem at integrere med andre systemer, hvilket indebærer, at du kan have alle dine dokumenter samlet ét sted. Med den ubegrænsede adgang kan du arbejde med dokumenterne, uanset hvor du befinder dig. Ved altid at have overblik over alle dine dokumenter øger du også sikkerheden.

Sådan er Transform® opbygget

Transform Foundation Serveren er motoren i løsningen og kan skaleres via moduler og efter behov. Det materiale der genereres, kan let og effektivt videredistribueres til en række online­ og off­line kanaler: e­mail, mobile enheder, web og print for hurtigt og fleksibelt at nå jeres kunder.

Transform_Foundation_server_872x580.jpeg

Vores Output Management løsning, Transform.

 • Transform® Designer benyttes til at oprette, konfigurere og kundetilpasse løsninger.
 • I Transform® Designeren oprettes, konfigureres og kundetilpasses designet via dynamisk dokument layout.
 • Transform® Designeren er et brugervenligt og lettilgængeligt udviklingsværktøj.
 • Transform® indeholder connector-valgfrihed til forskellige ERP systemer, heriblandt SAP, AX og JD Edwards.

Kontakt os og hør mere

Vil du have konkrete tips til, hvordan din virksomhed kan udnytte alle fordele ved Output Management?
 Vi har eksperten, som kan hjælpe dig. Kontakt Julie Vieth på +45 22 74 07 31 for en gratis konsultation. Eller sende en meddelelse via "Kontakt os".

Kontakt os og hør mere

Jeg kan kontaktes via:

Tak for din besked! Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Dansk Arbejdsgiverforenings administrative udfordring

Bliv medlem – og behold feriepengene i eget hus!
– Det er en virkelig god konkurrencefordel, som vi er meget glade for at kunne tilbyde, siger Stina Mærsk, projektkoordinator i Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF), en del af Dansk Arbejdsgiverforening.

Stina_maersk_875.jpg

I dag bruger de enkelte virksomheder utrolig meget tid på administrationen af feriekortene. Og vi kan tilbyde dem en løsning, som er automatisk ”Vi har løst et stort administrativt problem og samtidig foretaget en fremtidssikring” siger Stina Mærsk.

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverorganisationer på det private arbejdsmarked inden for industri, handel, transport, service og byggeri. Sammenlagt drejer det sig om 24.000 virksomheder.

Som interesseorganisation er det DA's formål at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrenceevne og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig. DA's primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik og kvalifikationer, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering – og arbejdsret, internationale forhold og overvågning i form af analyse og statistikker om løn, sygefravær, konflikter med mere.

Feriekort i e-Boks

Håndteringen af feriekortene, der benyttes til udbetaling af feriepenge, var frem til 2012, hovedsagelig manuel.

– Det var den vigtigste grund til, at vi ville modernisere vores system. Håndteringen var både ressourcekrævende og langsom, siger Stina Mærsk.

Mange af medlemsvirksomhederne havde længe efterspurgt feriekortet i e-Boks. Et feriekort er imidlertid – til forskel fra en lønseddel – et værdifuldt stykke papir. Feriekortet kan, hvis en virksomhed for eksempel går konkurs, indløses hos den arbejdsgiverorganisation, der står som garant.

– Vi har hele tiden haft som krav, at et feriekorts ægthed skal kunne bevises, siger Stina Mærsk.

Transform – systemets kerne

Dansk Arbejdsgiverforening har i dag fuld kontrol over alle feriekort og alle medlemsvirksomheders feriepenge, fra det overordnede ned til hvert enkelt CVR og CPR-nummer. ACF og eFeriekort-systemet er udviklet af, og leveres af Postnord Strålfors Danmark. I projektet til DA har PostNord Strålfors benyttet Transform som base. ACF er bygget på Transform, der er kernen i eFeriekort-systemet.

– Vi har en omfattende viden in-house og erfaringer fra en række forskellige tekniske løsninger inden for Output Management-systemer, siger Julie Vieth hos PostNord Strålfors.
Dansk Arbejdsgiverforening ønskede, at deres nye system skulle lægge sig op af de e-services, der allerede eksisterer.

– Vi ønskede noget, der fungerede godt sammen med både e-Boks, og som indholdsmæssigt lægger sig op af e-Indkomst, der er et indkomstregister, der blev indført i 2008, siger Stina Mærsk.

Ny lovgivning – større krav datakvalitet

I den første version af løsningen, der blev lanceret i januar 2011, var det kun muligt for medlemsvirksomheder og organisationer i tilfælde af en virksomhedskonkurs eller lignede at tilgå deres egen information. Men ved årsskiftet 2014/2015 blev alt ændret.

– Vi fik utrolig travlt, da de nye lovændringer blev vedtaget – ændringerne betyder nemlig, at vores medlemsvirksomheders medarbejdere skal kunne se deres feriesaldo via Borger.dk/Feriepengeinfo, fortæller Stina Mærsk.

– Vi fik selvfølgelig besked i god tid, men lovændringen medførte et kæmpestort udviklingsarbejde af ACF-platformen.

Opdateringen af systemet blev implementeret ved årsskiftet 2014-2015. Og udover saldooplysninger leverer ACF også oplysninger om udbetalingsformål, samt hvornår lønmodtagerne vil afholde deres ferie. Men etableringen af Feriepengeinfo stillede også større krav til datakvaliteten af medlemsvirksomhedernes indberetninger.

Validering og information

ACF blev oprindelig etableret for at betjene Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder. Men med de nye lovkrav er databasen også pålagt at sende feriedata til Feriepengeinfo bl.a. til kontrol for dobbeltforsørgelse.

Foruden gentagne forbedringer af valideringsrutinerne, gennemfører Dansk Arbejdsgiverforening en større tilbagemeldingsopgave over for medlemsvirksomhederne med henblik på at få bedre grunddata.

– Vi informerer og fortæller, hvad de selv kan gøre, og hvorfor informationen i ACF er vigtig for det offentlige, fortæller Stina Mærsk.

Fremtidssikret løsning

Systemet som helhed er med til at fremtidssikre feriekortsystemet som en del af det danske feriesystem. I dag bruger mange virksomheder utrolig meget tid på administrationen af feriekortene. Og vi kan tilbyde dem en løsning, som i princippet er automatisk.

– Vi har løst et stort administrativt problem og samtidig foretaget en fremtidssatsning, siger Stina Mærsk.

Kontakt os og hør mere

Vil du have konkrete tips til, hvordan din virksomhed kan udnytte alle fordele ved Output Management?
 Vi har eksperten, som kan hjælpe dig. Kontakt Julie Vieth på +45 22 74 07 31 for en gratis konsultation. Eller sende en meddelelse via "Kontakt os".

Kontakt os og hør mere

Jeg kan kontaktes via:

Tak for din besked! Vi kontakter dig hurtigst muligt.