Vores kerneværdier

Det er vores kerneværdier, der adskiller os fra alle de andre. De fire ord – pålidelig, tilgængelig, forretningspartner og bæredygtig – definerer os og beskriver, hvordan vi agerer og samarbejder med andre mennesker og virksomheder.

Pålidelig, tilgængelig, forretningspartner og bæredygtig.

For Strålfors er handling altid vigtigere end ord. Vores kunder skal møde engagerede og dygtige medarbejdere. Og vi skal hele tiden indrette os og vores tilbud efter vores kunders krav og ønsker.

Det kræver en lydhør virksomhed i en løbende læreproces, som kan møde de udfordringer og krav, fremtidens kommunikationsløsninger stiller.

Det kræver også ansatte, som trives med deres arbejde, og som deler virksomhedens værdier og normer.

Strålfors' kerneværdier skaber stærke værdier for alle vores medarbejdere verden over. Værdier, der vejleder os i vores arbejde og i alle vores beslutninger. Hvis du genkender dig selv i vores kerneværdier og har lyst til at arbejde hos os, er vi overbeviste om, at vi sammen kan udvikle os.

Hvis du genkender dig selv i vores kerneværdier og har lyst til at arbejde hos os, er vi overbeviste om, at vi sammen kan udvikle os.

Vores succes er ikke alene betinget af at opbygge stærke relationer til vores kunder. Den er også betinget af, at vi opretholder og styrker relationen til vores medarbejdere.

Pålidelig

PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted.

Tilgængelig

PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer.

Forretningspartner

PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik.

Bæredygtig

PostNord skaber værdi for kunder og ejere, er en socialt ansvarlig virksomhed og arbejder aktivt for at mindske virksomhedens klimapåvirkning.