Et push i den rigtige retning

Stressende, forstyrrende, irrelevante? Push-notifikationer har fået et dårligt ry, men hvis de bruges rigtigt, kan de styrke kunderelationen. E-handlen og finansvirksomheder går nye veje med proaktive push-meddelelser, som får os til at træffe smartere valg.

Push-i-ratt-riktning_872x580-2.jpg

Proaktive push-notifikationer kan holde os opdateret og få os til at træffe smartere valg. Trenden går også i retning af et mere individualiseret indhold.

De fleste lever i dag med mobiltelefonen lige ved hånden, og det anslås, at vi i gennemsnit bruger den 150 gange om dagen. Det er ofte notifikationer fra forskellige apper, der tiltrækker sig opmærksomhed. I en undersøgelse fra European Journalism Observatory (2016) fandt man ud af, at en gennemsnitlig mobiltelefonbruger får mellem 10 og 40 notifikationer om dagen. 23% af de adspurgte oplyste, at de havde slettet en app, fordi de syntes, at notifikationerne var forstyrrende eller irrelevante.

Psykologien bag push-notifikationer

Oplevelsen af push-notifikationer varierer fra interessant til irrelevant, når meddelelserne kommer for ofte. I stedet for at have en oplysende funktion bliver de forstyrrende eller stressende, især hvis de også har advisering med lyd.

Notifikationernes tiltrækningskraft er baseret på både adfærdsvidenskab og design af brugergrænseflade. Der er en grund til, at notifikationssymbolet er rødt. Farven signalerer, at det haster, og den bruges til at fange din opmærksomhed. Det samme gælder for push-notifikationer. De er designet, så de alle virker lige vigtige.

Chris Marcellino var en af de udviklere, der skabte push-notifikationer for Apple. I et interview i The Guardian i 2017 siger han, at teknologien har mange fordele, men at gennemslagskraften også skyldes vores belønningsbaserede adfærd – "det er det samme, som får os til at søge efter mad, hygge, varme og sex".

Push-notifikationer er de seneste år blevet berygtede for at øge stressniveauet og forstyrre koncentrationen. Men de behøver ikke at være udformet på en måde, der fjerner vores fokus fra det, der er vigtigt. Der er forskel på notifikationer. For en forbruger kan push-notifikationer også være noget, der gør hverdagen nemmere, inspirerer til ny adfærd og giver et skub i den rigtige retning. Ifølge undersøgelsen fra European Journalism Observatory er vi mennesker positivt indstillet over for push-notifikationer, hvis oplysningerne opleves som nyttige.

Proaktive push-notifikationer

I stedet for at opdage, at der ikke er flere penge på bankkontoen, når man står ved kassen, kan man blive gjort opmærksom på et kommende økonomisk problem og få hjælp til at håndtere situationen. Flere banker og finansvirksomheder har i dag også tjenester, der kan minde os om, at en regning snart skal betales.

Proaktive push-notifikationer kan holde os opdateret og få os til at træffe smartere valg. Trenden går også i retning af et mere individualiseret indhold.

Hvis notifikationerne skal være relevante, forudsætter det, at de skaber merværdi og gør det muligt for brugeren at reagere på oplysningerne med det samme. Brugerne kan fx ved hjælp af de data, bankerne og e-handlen indsamler, få hjælp til at træffe bedre valg i forbindelse med lån og at forudse risici i deres aktieportefølje.