Udnyt jeres data

Tidligere lå virksomhedernes udfordring i at indsamle data, men i dag handler det i stedet om at have en virksomhedskultur, der forvalter kundedata og skaber forretningsmæssig værdi. Thomas C. Redman er fortaler for, at bedre management vil give større effektivitet.

Ta-hand-om-datan_872x580.jpg

Lige syd for New York ligger it-eksperten Thomas C. Redmans kontor. Han er også kendt under navnet "The Data Doc" og er et velkendt ansigt blandt Harvard Business Reviews læsere.

Redman er en varm fortaler for, at digitalisering giver bedre lønsomhed – men kun hvis de data, der genereres, bruges rigtigt og er af god kvalitet.

Det kan være en udfordring at skabe en digital virksomhedskultur, hvor data indgår som en naturlig del af beslutningsprocessen, hvis man har medarbejdere, som har haft det samme job i 20 år og er vant til at stole på deres intuition i stedet for på analyseværktøjer.

– Betragt det som en længerevarende proces. Tilføj noget i dag og lidt mere i morgen, indtil det bliver en del af den daglige rutine.

Det første skridt kan være at se, om dataene bekræfter eller afkræfter ens egen intuition. Sammenlign flere forskellige kilder, og se, hvilken viden det kan give. Som chef har man ansvaret for at gå forrest.

– Tilskynd dine medarbejdere til at prøve nye måder at integrere digitale kilder i deres arbejde på – og giv dem tid til det.

Vurdér datakvaliteten

Data skal være af god kvalitet, for at en virksomhed skal kunne bruge dem med succes. Det er baggrunden for en udvikling, hvor AI og robotter får stadig større betydning.

Et it-system som IBM's Watson træffer gode beslutninger, så længe de data, der bruges, er korrekte. Men hvis man derimod træffer avancerede beslutninger på grundlag af data med lav kvalitet, kan det få fatale følger for analysen, ikke mindst inden for sundhedsvæsenet.

– Uanset hvad netop din afdeling arbejder med, vil jeg give dig det råd at undersøge de seneste 100 oplysninger, du har brugt. Tag en rød pen, og sæt en ring om alle de fejl, du finder i de pågældende dokumenter. Hvor mange fejl fandt du?, spørger Thomas C. Redman retorisk.

Der er formentlig væsentlig flere menneskelige fejl, end du bryder dig om.

I en undersøgelse, Thomas C. Redman har foretaget sammen med Tadhg Nagle og David Sammon fra Cork University, hvori der deltog 75 respondenter, havde kun 3% af virksomhederne mindst 97% korrekte data.

Konsekvensen er dårligere analyser og lavere kundetilfredshed.

Brug data til innovation

Incitamenter til at bruge data til innovation kan være at reducere omkostningerne eller at udvikle nye tjenester. Det kræver dog ikke bare viden, men også mod at turde agere og tænke i nye baner, hvilket er nødvendigt både på organisationsniveau og individuelt niveau, hvis man vil ændre indgroede vaner.

For at kunne skabe en virksomhedskultur, der er fremtidsorienteret, skal man kunne ændre vaner og træffe vanskelige beslutninger. En måde at gøre det på er at følge de forandringer, der sker i den branche, man opererer i, og dens fremtidsprognoser. Hvis udfordringerne er store, skal man måske investere i et innovationslab og ansætte medarbejdere med andre typer kompetencer til at håndtere omstillingen.

De fleste innovationer er ikke indtægtsgivende fra starten, og det kan være fristende at lade konkurrenterne begå fejlene, mens man selv forholder sig afventende. Man skal dog ikke glemme, at de også lærer af deres fejl.

– Hvis man er den største virksomhed i branchen, kan "vente og se"-holdningen være lønsom. Man kan simpelthen opkøbe de virksomheder, hvis forretningsideer fungerer. Men hvis man ikke er den største, og konkurrenterne satser på innovation, så sakker man bagud.

Vi befinder os netop nu i en overgangsfase, og der er både usikkerhed og forventninger om fremtiden.

– Der sker en grundlæggende ændring på arbejdspladserne netop nu. Den er lige så stor, som da vi gik fra landbrug til industri, siger Thomas C. Redman.

En del arbejdsopgaver vil forsvinde, og nye vil komme til. Han ser grundlæggende positivt på fremtiden og tror, at der vil komme flere interessante job. Med hensyn til analyse og beslutningstagning bliver der måske dødt løb mellem menneske og maskine.

– Mennesker med solid erfaring skal naturligvis bruge den. Det er ikke et enten eller. De smarte lærer at kombinere data med menneskelig intuition.