God håndtering af persondata kan styrke dit varemærke

Den nye databeskyttelsesforordning vil give fordele til de virksomheder, der plejer deres kunderelationer. Det tror jurist Niels Dahl-Nielsen fra Synch, som det seneste år har hjulpet flere virksomheder med omstillingen til GDPR.

NielsFahlnielsen-875x580.png

Niels Dahl-Nielsen er jurist i advokat- firmaet Synch i København. Firmaet, som er målrettet mod innovation og teknologi, har haft en hektisk periode op til indførelsen af databeskyttelsesforordningen GDPR.

De seneste 20 års svimlende teknologiske udvikling har ført til et øget behov for databeskyttelse for privatpersoner. Siden beslutningen om en ny databeskyttelsesforordning blev truffet af EU, er det frem for alt de strenge straffe, der har fået opmærksomhed. Men jurist Niels Dahl-Nielsen fra advokatfirmaet Synch mener, at virksomhederne i stedet burde løfte blikket og opdage, hvordan de kan bruge GDPR til deres fordel. 

– Privatpersoner har i dag mistet kontrollen over deres egne data, og de føler sig ikke trygge ved at videregive oplysninger til virksomheder. Med GDPR vil man sikre de registrerede personers rettigheder, så folk har det mere ok med at videregive oplysninger. 

At udlevere personoplysninger kan have mange fordele, som man som forbruger gerne vil opnå i form af mere fleksible transaktioner og bedre kundeservice. Problemet opstår, når de leveres videre til en tredjepart eller benyttes til noget, man ikke ønsker. 

Stort pres på GDPR-konsulenter

Synch har haft GDPR på agendaen siden forordningen blev vedtaget. Jo nærmere man kommer på overgangen, jo flere lader høre fra sig. Mange virksomheder spørger sig selv om, hvad de må og ikke må gøre, og juristerne hos Synch har travlt både i Sverige og Danmark med at deltage i messer og konferencer.

– Jeg tror ikke, at alt er på plads til maj. Men alle er opmærksomme på det, og det generelle niveau for databeskyttelse vil blive bedre. 

Som virksomhed har man mulighed for at positionere sig som ansvarlig og brugervenlig, hvis man har gjort et godt stykke arbejde med omstillingen. 

– Jeg tror, at kunderne vil søge derhen, hvor man har forberedt sig, mens de, der har håbet på bare at kunne vente med det, vil komme til at miste markedsandele.

I virksomheder, der håndterer data, skal alle ansatte være inddraget og kunne vise, hvordan de arbejder med spørgsmålet. Et første skridt er at gennemgå, hvilke data man har, hvad man gør med dem, samt hvem der har adgang til dem. Også e-mails regnes som data, og GDPR gælder for såvel kunder som leverandører og HR. 

– Er man en lille virksomhed, kræves der mindre, men man skal forberede sig, siger Niels Dahl-Nielsen. 

Harmoniserede bestemmelser

Lovgivningen er ens i alle medlemslande, og han tror, at det vil gøre det nemmere for nystartede virksomheder at vokse. I dag skal man som startupper sætte sig ind i 28 landes datalovgivning. Det er et stort arbejde, som ofte kræver omfattende juristhjælp. Fra den 25. maj gælder der kun én lov i hele EU. 

I Danmark indebærer det nye regelsæt en omfattende skærpning, og det samme gælder for flere af de øvrige nordiske lande. Vi har traditionelt et højt tillidsniveau i befolkningen, takket være at vi har lav korruption, stabile demokratier og god økonomi. Niels Dahl-Nielsen tror, at den slappere håndtering af personoplysninger hænger sammen med dette, fordi det ikke er noget, vi er tvunget til at stå vagt om. Nu er der mange myndigheder, der får kritik, fordi de ikke har haft tilstrækkelig databeskyttelse.

– Vi har ofte et billede af, at vi her i Skandinavien er et forbillede. Men vi må forberede os på strengere kontroller.

Som et eksempel skal den, der har videregivet sine personoplysninger, kunne sende en mail og hurtigt få alle sine oplysninger ud. Tidligere har kundedata ofte været betragtet som noget, man som virksomhed er ejer af, og som man kan gøre med, lidt som man vil. Nu er kundedata i stedet noget, man har lånt, og som man kan skulle levere tilbage. 

Uanset om man vælger at lave kortlægningen selv, eller om man vil indkalde eksperthjælp, råder Niels Dahl-Nielsen virksomheder til ikke at vente på kritikken, men til at gå i gang nu. Har man forsøgt at leve op til sine forpligtelser og rådført sig med en jurist eller dataekspert, så tæller det til éns fordel, selvom man skulle blive nødt til at supplere sine tiltag. 

– Jeg tror, at det har stor betydning, hvis man kan vise, at man har gjort sig umage.