Pilotstudie viser: Digitale kanaler betaler sig

Når inkassokrav udsendes digitalt, betales gælden hurtigere, viser et pilotstudie
fra kreditbureauet Lindorff.

Digitalakanaler_new_875x580_PNS.png

I dag forventer vi at kunne varetage vores betalingskrav via digitale kanaler. Desuden fører det til hurtigere betaling, viser et pilotstudie foretaget af kreditbureauet Lindorff.

– Det er meget vigtigt med betalingsløsninger, som er nemme at bruge og forstå. Vi skal tilbyde forskellige servicer, som er på forkant, siger Fred-Ivar Forsland, Acting Director Business Development and Digitalization Norway.

Lindorff skal finde balancen mellem sine kreditorers behov for indbetalinger og muligheden for slutkunderne for at kunne betale. Det skal fungere så gnidningsløst som muligt.

– Alle vores forretningsområder handler om at få betaling, og som koncern skal vi sætte dagsordenen og levere moderne løsninger inden for vores områder. For mange restanter er det skræmmende at havne i en situation med inkassokrav. Vi er en lovstyret branche, hvor de juridiske fagtermer kan være vanskelige at forstå. Vores opgave er at kommunikere på en sådan måde, at slutkunden får taget fat om sin gæld. Undervejs skal vi yde støtte med gode informationer, råd og hjælp, siger Fred-Ivar Forsland.

Pilotstudie

Sidste året oprettede Lindorff en ny afdeling i Norge, Virksomhedsudvikling og digitalisering. Med en fælles afdeling, hvor kræfterne i Norge samles, øges hastigheden, og de overordnede prioriteringer bliver enklere og mere koordinerede.

I Norge har det tidligere været et lovkrav, at inkassoopkrævninger skulle sendes som brev. En nylig gennemført lovændring giver nu alternative kanaler som elektronisk post samme status, så længe leveringen er pålidelig. I november sidste år indledtes et pilotprojekt for at se, hvad der var nemmest for slutkunderne, inkasso via fysiske breve eller digital levering. Projektet, som blev afsluttet i marts, målte blandt andet, hvad der hurtigst fører til indbetaling. Det viste sig, at for de fakturaers vedkommende, som udsendes både som fysiske breve og digitalt, åbnes de digitale tidligere og betales også hurtigere. Op mod halvdelen af de mindre gældsposter betales inden for 20–30 dage.

– De digitale tjenester er oftere nemme at benytte, og tærsklen for at åbne brevene ser ud til at være lavere, end når de er postomdelt. Det vigtigste for os er, i hvilken udstrækning posten åbnes og fører til handling. Pilotstudiet viser, at ved digitale fakturaer agerer du tidligere; du tager dig af det, straks du åbner det. Hvis det er et brev, kan det ende i vindueskarmen eller i en brevbunke. Vi går nu over til digital forsendelse, hvor vores kunder og restanter begge har en fordel ud af det. I dag er potentialet cirka 30 procent og opefter.

Langt samarbejde

Lindorff og PostNord Strålfors har samarbejdet i mere end ti år; det seneste halvår mere og mere tæt. Elektroniske udsendelser sendes ud med hjælp fra PostNord Strålfors og den digitale brevkasse Digipost, hvor det også er muligt at betale fakturaerne. Betalingskrav via sms er en anden digital kanal. Når modtageren får en sms om sin regning, er der flere veje, man kan vælge; fra at betale digitalt via den kanal, kunden selv har valgt, til at gå ind på sin netbank.

Også betalingsappen Vipps benyttes. Den giver mulighed for at betale regninger direkte fra telefonen, uanset bank.

Fred-Ivar Forsland er Acting Director Business Development and Digitalization Norway. – Det er meget vigtigt med betalingsløsninger, som er nemme at bruge og forstå. Vi skal tilbyde forskellige servicer, som er på forkant.– For os er det en ny digital kanal, og vi er meget tilfredse. Det er nemt, man skal bare swipe og betale. Udfordringen er, siger Fred-Ivar Forsland, at kombinere enkelhed med de lovkrav, der stilles. Det gælder om at kunne formidle en saglig og forståelig information, som ikke opleves skræmmende for den, der modtager et inkassokrav.

– Både vi og kunderne ønsker at etablere frivillige løsninger, og vi får løbende positiv respons fra de mennesker, vi har hjulpet. De digitale fakturaer skal være interaktive; det skal være nemt at betale via sin netbank. Du skal ikke være nødt til at bladre rundt mellem skærmbilleder, men kunne gøre det hele fra et sted. Vi vil indbygge mere støttende og underbyggende information, måske video og billeder for at udnytte potentialet. Pilotstudiet viser, at restanterne ønsker, at digitale inkassokrav skal være tydeligt mærkede og sendes i flere kanaler.

Klart behov for digitalisering

Hos Lindorff ser man den digitaliserede tilpasning som et klart behov hos låntagere og kunder. Det er en kontinuerlig proces.

– Vi skal være ydmyge og erkende, at vi ikke ved alt, men indsamle og tage imod det, der findes. Vores samarbejdspartnere skal udfordre os, så vi kan blive bedre. Det er en rejse for hele organisationen og en mulighed for at blive mere effektive, være på forkant og udvikle os. PostNord Strålfors er vores sparringpartner, og vi nyder godt af deres erfaringer. Det gør, at vi kan øge tempoet.