ATP indgår aftale med PostNord Strålfors om Digital Post og Fjernprint

ATP har efter en udbudsrunde valgt PostNord Strålfors som samarbejdspartner til at varetage den tekniske del af den fysiske og digitale post, som sendes fra ATP til borgerne i de næste fire år, frem til 2022.

ATP kontrakt.PNG

Foto Sine Fiig

PostNord Strålfors skal med sin Connect-løsning stå for at danne breve til borgere i hele landet. PostNord Strålfors skal håndtere både digitale og fysiske breve.

"Vi er utroligt stolte af, at ATP har valgt os som leverandør til denne løsning, som er med til at cementere vores position som en af Danmarks førende digitale kommunikationspartnere. ATP driver en stor del af udviklingen inden for digital kommunikation til borgere, og vi er meget glade for, at ATP nu både har valgt PostNord Strålfors som leverandør til håndtering af indkommende post og udgående post.

Jeg er sikker på, at PostNord Strålfors er den rigtige samarbejdspartner, når den omfattende kommunikation med borgere skal være endnu mere digital", siger Rasmus Kristiansen, Salgsdirektør i PostNord Strålfors.

Opgaven består i dagligt at modtage data fra Udbetaling Danmarks fagsystemer og på sigt også fra ATP’s øvrige systemer og danne de breve, der skal ud til borgere. Brevene fordeles hos PostNord Strålfors i digitale breve, der sendes til borgerens e-Boks, og fysiske breve der printes og sendes til adressen.

"Vi har stillet store krav til løsningens fleksibilitet, brugervenlighed og sikkerhed. Det er afgørende for os, at de store mængder digital og i mindre omfang fysisk post, vi sender til borgerne hver dag, bliver håndteret korrekt og smidigt. Med aftalen ser vi frem til et fortsat godt samarbejde med PostNord Strålfors om vores posthåndtering", siger Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP.

Den nye aftale har været i EU-udbud og løber fire år frem med mulighed for yderligere to år.

PostNord Strålfors er en del af PostNord-koncernen og udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger til virksomheder med mange kunder.