10 digitale trends

Webbureauet Petra oplister hvert år de ti vigtigste digitale trends. I år er det datastyret markedsføring og en forandret brugeradfærd, som topper listen. Og kundeoplevelsen bliver vigtigere og vigtigere.

Trends_875x580_PNS.png

1. Datastyret markedsføring og analyse vigtigere og vigtigere i kampen om kunderne

Mere og mere avancerede tekniske værktøjer og platforme giver dig mulighed for online at både måle og indsamle store mængder data om besøgende og kunders adfærd. I takt med at information indsamles, stiger kravene til analysedelen for at kunne få de vigtigste indsigter frem ud fra materialet. Data og analyse er ikke længere en del af beslutningsgrundlaget; de er beslutningsgrundlaget.

2. Mobiltelefonen fører i EGO-systemet

At mobiltelefonen er en ekstremt vigtig platform for forretninger og markedsføring, er en selvfølgelighed. Der er flere Google-søgninger fra telefonen end fra computere, og kunder benytter sociale medier primært via telefonen. Handlen oplever også en voksende mobiltelefontrafik, men stadig med lille konverteringsgrad. I 2017 vil initiativerne til optimering af den mobile oplevelse vokse yderligere for at fremme konvertering. Det handler om at have tjek på kunderejsens kontaktpunkter for de respektive segmenter, samt om hvordan forskellige faktorer som skærm, sted, kontekst og intention bedst kan udnyttes.

3. Kundeoplevelsen mere og mere afgørende

Udfordringen er ikke længere at have det bedste produkt, den bedste kvalitet eller den laveste pris. Udfordringen er at give kunden eller den besøgende den bedste oplevelse. Lykkes man med det, kan det indebære en engageret "ambassadør" og en kunde, som med allerstørste sandsynlighed kommer igen. For at lykkes kræves viden om, hvad der er relevant for kunden, hvad der sættes pris på, værdsættes og er interessant netop nu. Alle interaktionspunkter tæller med, online såvel som offline. Disse skal være konsekvente, inspirerende og fjerne eventuel friktion. Kundeoplevelsen er på en måde endemålet for hele den digitale rejse.

4. Kundekommunikation, markedsføring og design er de nye ledelsesspørgsmål

At den digitale transformation og omstilling foregår rundt omkring, er ingen nyhed eller trend. Men når klassiske konsulentbureauer som McKinsey, EY, PwC og Accenture erhverver selskaber, som har specialiseret sig i design og digital kompetence, er det et tegn på en større repositionering. Det handler om at anskaffe nye digitale værktøjer og kanaler til at kunne styrke kundefokus og -kommunikation, både strategisk og i den daglige aktivitet. Som virksomhed er det på høje tid at gennemgå organisationen og prioritere kompetencer inden for markedsføring og digitale aktiviteter i ledergruppe og bestyrelse.

5. Augmented Reality og Virtual Reality inspirerer

2017 vil med stor sandsynlighed blive året, der viser, at AR og VR ikke bare handler om gaming og underholdning, men også om, hvordan industri og detailhandel kan drage stor forretningsmæssig nytte af teknikken. Succesen for Pokemon GO blev et wake up call og en inspirationskilde for mange. Det vil dog tage nogle år, inden VR og AR bliver udnyttet på en bredere front, og det er nu, at proaktive virksomheder har en chance for at stikke ud og knytte kunder til sig via en unik og mindeværdig interaktivitet.

6. Content marketing fortsætter med at udvikle sig

Vigtigheden af Content marketing vokser i takt med, at kunderejsen forandres. I dag vil den potentielle køber ikke få kontakt med sælgeren før længere henne i købeprocessen og søger på sin vej derhen informationer på egen hånd. Grundlæggende byggesten til succes har i flere år handlet om at skabe, distribuere og analysere indhold og om undervejs på rejsen at optimere balancen mellem kvantitet, frekvens og kvalitet. I takt med at stadig flere bliver dygtige, eller endog virkelig dygtige, til den proces, stiger kravene til på længere sigt at kunne påvirke kunden. For at opnå den bedste effekt skal du tilføje en byggesten – oplevelsen.

7. Chatbots gør kunderejsen nemmere

Digitale assistenter er en funktion, som i 2016 har fået fodfæste i marketingafdelinger. Teknikken er under udvikling, men mulighederne og kapaciteten vokser hele tiden. Hidtil har chatbots mest udført enklere repetitive opgaver, som dermed er blevet automatiseret. Den nye generation af bots vil derimod blive digitale marketingmedarbejdere og sælgere; forestil dig e-handelssider, hvor chatbots hjælper kunden videre frem på kunderejsen forbi skridt, som ellers nemt kan skabe friktion. Siri fra Apple har fået mange fætre og kusiner – og der kommer flere til.

8. Social selling når ud til potentielle kunder

Det bliver sværere og sværere at nå ud og skabe en relation til potentielle kunder i takt med, at mediebruset øges. Social selling er derfor blevet et vigtigt værktøj for den proaktive og løsningsorienterede sælger. Værktøjet giver sælgeren mulighed for, via interaktion og deling af relevant og værdifuldt indhold, at bruge for eksempel LinkedIn til at identificere og skabe en relation til potentielle kunder. Herigennem opbygger sælgeren en relation til potentielle kunder, allerede inden købsprocessen er gået i gang.

9. Native advertising engagerer på kundens betingelser

Native er en annonce, som i sin udformning giver oplevelsen af, at det er en artikel blandt andre artikler. Traditionel display- og bannerannoncering taber i dag i effektivitet på grund af for eksempel adblockers og "banner blindness". Det, som primært gør native-annoncer succesfulde, er, at formatet skaber et betydeligt større engagement end traditionelle bannere. Ifølge IHS og Sharethrough har undersøgelser vist et 20-60 procent højere engagement med en efterfølgende købsintention, som er 18 procent højere. Inden for fem år forventes native-annoncer at stå for 74 procent af al digital annoncering.

10. Konverteringsoptimering

Det er rart at have mange besøgende på websiden, men det er, hvad de besøgende foretager sig på siden, som er nøglen til succes. Det er i dag ofte betydelig mere lønsomt at bruge resurser på at få flere besøgende i den eksisterende trafik til at konvertere, end det er at investere i øget trafik. Som virksomhed har man behov for at have klare mål for hver eneste webside, som understøtter de mål, forventede kunder har i forbindelse med besøget. Jo bedre man kender sin kunde, jo bedre kan man matche egne og kundernes målsætninger. Det er en metodisk proces, hvor måling-analyse-forståelse-forbedring konstant gentages.