Syv dimensioner, som styrer en virksomheds ry

Hvert år måler Reputation Institute ryet hos virksomheder over hele verden. Modellen kaldes RepTrak, og 27 lande deltager.

Rep_pic_Stralfors.jpg

Syv dimensioner, som styrer en virksomheds ry:

  • Virksomhedsledelse – at virksomheden optræder etisk og åbent
  • Arbejdsmiljø – virksomheden tager hånd om sine medarbejdere
  • Produkter og servicer – høj kvalitet, tilgodeser kundens behov
  • Innovation – er nytænkende og hurtig til at tilpasse sig forandringer
  • Økonomisk præstation – vækstmuligheder, overskudsskabende
  • Samfundsansvar – værdifuld for samfundet, værner om miljøet
  • Lederskab – velorganiseret virksomhed med en klar vision for fremtiden