DK Alektums forbedrede fakturaer får flere til at betale

Ud fra devisen ”pengene tilbage – og kunden” inddriver Alektum mange små gældsposter for sine kunder. I samarbejde med PostNord Strålfors har man udformet venligere – og mere effektive – fakturaer. Personlige tilbud i firfarve har øget betalingsgraden betydeligt.

AndersSvensson1_PostNord_Stralfors.jpg

Anders Svensson, SVP for Customer Relations hos Alektum Inkasso.

Selskabet

Alektum Group er en koncern med aktiviteter i 14 europæiske lande og med hovedkontor i Göteborg. Virksomheden er opbygget omkring inkassovirksomhed, men har også egen kreditoplysning samt finans- og kapitalforvaltning.

Inkassovirksomheden er primært indrettet på at inddrive mange små gældsposter. Som regel handler det om større B2B-virksomheder med mange kunder inden for postordre, e-handel, tidsskriftforlag, parkering samt kredit- eller blankolån.

Udfordringen

Alektums opgave er at minimere tabene på kunder for sine opdragsgivere. Med cirka 400.000 skyldnere at kommunikere med er udfordringen at gøre det på den rette måde til den rette modtager.

I alt udsendes der cirka 300.000 breve om måneden. Målsætningen er at sætte ind med det rette tiltag på det rette tidspunkt, således at skyldneren vælger at betale netop Alektums krav som de første.

– I Sverige skal vores breve ligge øverst i bunken hos den, der skylder, når lønnen udbetales den 25. For den 26. er pengene allerede brugt, så enkelt er det, forklarer Anders Svensson.

De beløb, som Alektum inddriver, er som regel ikke ret store. Men samtidig handler det om store penge for virksomhederne. 20.000 udeståender hver på 100 kroner – det bliver til en hel del penge.

Alektums arbejde handler meget om at finde individuelle løsninger, så skyldneren kan klare at betale sin gæld. 
– Vi sender omkring 4,5 millioner breve hvert år. Og hvert eneste brev skal være fremme til tiden. Det stiller høje krav til vores leverandører, siger Anders Svensson.

De fleste inkassobureauer sender meget kedsommelige breve. De er tit juridisk korrekte, men i knudret kancellisprog. For at få skyldneren til at prioritere netop din faktura, er du nødt til at kommunikere enkelt, klart og tydeligt.

– Netop vores branche har meget længe holdt fast i, at man skal true med retslige tiltag.
For at gøre vores breve læseværdige har vi brug for at sende et klart budskab: Vi vil hjælpe dig; kontakt os, så vil vi gøre vores yderste for at finde løsninger, siger Anders Svensson, SVP for Customer Relations hos Alektum Inkasso.

I bedste fald indebærer dette, at Alektums kunde får en god og trofast kunde tilbage.
Da Alektum har aktiviteter i 14 lande, ligger der også en stor udfordring i at finde den rette kommunikationsmåde på de enkelte markeder.

Løsningen

– PostNord Strålfors var i starten synonymt med Posten, men forretningen har ændret sig. Samarbejdet har sat gang i vores tanker omkring at ændre vores faktura, siger Anders Svensson.

I dag består leverancen fra PostNord Strålfors stadig for størstedelens vedkommende af forsendelser, men handler nu også om fakturaernes udformning og indhold, hvilket blandt andet er blevet udformet i et samarbejde med Friends & Tactics.

Målsætningen har været at øge betalingsfrekvensen ved hjælp af nye breve i firfarve med et mere positivt budskab, et individuelt tilpasset tilbud. Man har også benyttet eye tracking for at finde en mere enkel og mere effektiv præsentation.

– Vores kunder, for eksempel e-handlere og bankerne, er påpasselige med ikke at behandle deres kunder dårligt, siger Anders Svensson.

Resultatet

I dag består forretningen med PostNord Strålfors mere af samarbejde end af de enkelte leveringer.

– Det er en fordel for os, at Strålfors findes på flere markeder. Det er godt for os med langvarige leverandørforhold, da det tager tid at forstå brancher og virksomhedskultur. Alt bygger på gensidig tillid. Vi køber en service, men vi kan give hinanden noget tilbage, for at vi begge kan blive bedre.

Ved hjælp af den nye tydeligere og gladere faktura er betalingsgraden øget fra lidt over 10 procent til næsten 15 procent. Det indebærer øget lønsomhed for både Alektum og deres kunder.

Fremtiden

I dag kommunikerer Alektum hovedsagelig på papir.

– En skønne dag sender vi måske e-breve, men der er vi ikke endnu, siger Anders Svensson.
I stedet handler det om at finde andre måder at overtale på. I snit har hver skyldner 5 gældsposter hos Alektum.